O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco SVIZ

V A B I L O NA TISKOVNO KONFERENCO

ki bo v petek 29. marca 2002 ob 11. uri

na sedežu Glavnega odbora SVIZ, Dalmatinova 4, soba 16/I.


Na tiskovni konferenci bo glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanje in znanosti (SVIZ) Branimir Štrukelj
- predlagal možnosti za nadaljevanje usklajevanj zakona o sistemu plač v javnem sektorju;
- pojasnil pogoje za začetek pogajanj in sklenitev novega aneksa h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje;
- pojasnil SVIZovo stališče do stavke v šolstvu.

Vljudno vabljeni !


Damijana Zelnik
tiskovna predstavnica SVIZ