O-STA

Zaradi vrnjenega dobitka se bo sklad za Sedmico povišal na 1.600.000 evrov

Ker je visok Lotko dobitek ostal neizplačan, bo sklad za Sedmico povišan za izjemnih 1.307.522,30 evrov

Ljubljana, 6. november 2014

Lotko dobitka iz 58. kroga Lota v zakonskem roku ni prevzel nihče, zato bo Loterija

Slovenije ravnala v skladu s pravili in celoten znesek vrnila v sklad za dobitek Sedmica.

Izjemno visok Lotko dobitek je ostal neizplačan kljub obsežni akciji iskanja dobitnika

Loterija je septembra izvedla obsežno akcijo iskanja dobitnika neizplačanega dobitka. V

primeru, da igralec ne prevzame dobitka, Loterija deluje v skladu z načelom varovanja

koristi udeležencev igre in preko obvestil poskuša opozoriti na neprevzete dobitke. Ker

je šlo v konkretnem primeru dobitka Lotko 6 za izjemen znesek, je Loterija ob običajnih

obvestilih sprožila tudi nekoliko razširjeno medijsko iskanje. Kljub obsežni akciji iskanja

dobitnika v zakonskem roku dobitka Lotko 6 ni prevzel nihče. Skladno s Pravili igre bo

Loterija neizplačan dobitek vrnila v igro.

Zaradi vrnjenega dobitka se bo sklad za Sedmico povišal na 1.600.000 evrov

Neizplačan dobitek Lotko 6, vreden 1.307.522,30 evrov, bo Loterija vrnila v igro Loto,

sklad za Sedmico bo višji že v 90. krogu Lota in bo znašal 1.600.000 evrov. Žrebanje

bo v nedeljo, 9. novembra 2014.

V zadnjih 10 letih je bilo v igre vrnjenih že več kot 21 milijonov evrov

Loterija je v zadnjih 10 letih iz naslova neizplačanih dobitkov v igre vrnila več kot 21

milijonov evrov. Zadnji primer, Lotko 6 v višini 1.307.522,30 evrov, je v tem smislu najvišji

neizplačan dobitek doslej. S tem je bil hkrati dosežen tudi najvišji znesek, ki je bil kdajkoli

vrnjen v sklad za dobitke.

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana

mag. Mateja Slamnik Kos | Vodja korporativnega komuniciranja

T: +386 1 24 26 149 | M: +386 51 639 293 | mateja.slamnik@loterija.si