O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel prof. David Barner, PhD, z naslovom "Jezik in zgodnji matematični koncepti". Predavanje bo v četrtek, 18. decembra 2014 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral Franc Marušič, PhD, izredni profesor jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Različne kulture poznajo različne načine ubesedovanja števil. Nekatere sploh ne poznajo besed, s katerimi bi lahko izrazile natančne velike količine (na primer "sedeminpetdeset"). V predavanju bom obravnaval primere, ki dokazujejo, da igra jezik pomembno vlogo pri oblikovanju zgodnjih matematičnih konceptov, in sicer tako z zagotavljanjem znakov kot tudi z zagotavljanjem slovničnih struktur, ki pospešujejo učenje. Jezik, kot je recimo slovenščina, lahko učenje številk olajša še toliko bolj, res pa je, da lahko kulturne prakse, ki ne dajejo poudarka zgodnjemu učenju številk, takšno prednost nevtralizirajo. Posvetili se bomo tudi vprašanju, kaj to pomeni za učenje matematike.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Vljudno vebljeni!

Dodatne informacije: Andreja Leban, Stiki z javnostmi, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si