O-STA

Kako z modeli javno-zasebnega partnerstva do širokopasovnih omrežij na podeželju

Vlada Republike Slovenije je 13. novembra 2014 potrdila Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev. Eden izmed specifičnih ciljev v OP je tudi dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Gradnja širokopasovnega omrežja na podeželju, kjer operaterji ne izkazujejo tržnega interesa, je pogosto trd oreh za lokalne skupnosti, ki bi svojim prebivalcem rade omogočile dostop do internetnih storitev, pa same ne premorejo dovolj finančnih sredstev in znanja za izvedbo investicije.

Ena najustreznejših rešitev je sodelovanje javnih in zasebnih partnerjev, ki ga spodbujata tudi EU in Slovenija v svojih strateških dokumentih. Zavod Tehnološka mreža ICT, ki je nosilec Centra odličnosti PPP4Broadband v Sloveniji, je razvil različne modele javno-zasebnega partnerstva za gradnjo širokopasovnih omrežij na podeželju, ki jih je predstavil na delavnici na Gospodarski zbornici Slovenije. Delavnice so se udeležili predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti, Direktorata za informacijsko družbo (MIZŠ) in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve.

Modeli, ki vsebujejo navodila za izdelavo vse potrebne dokumentacije in vzorce dokumentov, bodo na voljo na spletnem portalu Centra odličnosti PPP4Broadband. Center odličnosti bo s svojimi izkušnjami in znanjem lokalnim skupnostim nudil strokovno pomoč pri izvedbi projektov gradnje širokopasovnih omrežij v Sloveniji.