O-STA

Mednarodno leto svetlobe: svetloba in fotonika, ključni tehnologiji prihodnosti

V petek, 20. marca 2015, bomo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pozdravili uradni začetek Mednarodnega leta svetlobe in s svetlobo povezanih tehnologij (IYL 2015) v Sloveniji. Slednji je bil razglašen 20. decembra 2013 na 68. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov.

Mednarodno leto svetlobe in s svetlobo povezanih tehnologij

S proglasitvijo Mednarodnega leta, ki se osredotoča na svetlobo in njeno uporabo, je Organizacija združenih narodov poudarila pomembnost področja. Spodbudila je globalno ozaveščanje o tem, kako lahko s svetlobo povezane tehnologije spodbujajo trajnostni razvoj ter zagotavljajo rešitve za globalne izzive na področju energije, izobraževanja, kmetijstva in zdravja. Svetloba igra pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju in je ena od temeljnih znanosti 21. stoletja. Spremenila je delo v zdravstvu in omogočila mednarodno komunikacijo preko interneta, prav tako pa je še vedno bistvenega pomena za povezovanje kulturnih, gospodarskih in političnih vidikov globalne družbe. Svetloba in fotonika igrata veliko vlogo pri razvoju, saj postajata ključni spodbujevalni tehnologiji prihodnosti. Fotonika je znanost in tehnologija generiranja, nadzora in odkrivanja fotonov, ki so delci svetlobe. Podpira tehnologije vsakdanjega življenja, od pametnih telefonov do prenosnih računalnikov, interneta, medicinskih instrumentov in razsvetljave. Tako, kot je bilo 20. stoletje odvisno od elektronike, bo 21. stoletje odvisno od fotonike.

1000 let od prvih odkritij v optičnih komunikacijah

Letošnje leto je posebno tudi zato, ker mineva 1000 let od prvih odkritij oziroma študij optike v optičnih komunikacijah, ki so danes osnova tudi najbolj vsakdanji stvari v naših življenjih - internetu. Pomen svetlobe pa sega daleč onkraj začetka življenja na Zemlji. S pomočjo pomembnih znanstvenih odkritij in tehnološkega napredka, nam je svetloba pomagala videti in bolje razumeti vesolje. Leta 1915 je Einsteinova teorija relativnosti pokazala, kako je svetloba v središču vsake strukture prostora in časa.

Svetloba za energijo, ekonomski vpliv in razvoj

Ko energija iz našega Sonca doseže Zemljo, se lahko pretvori v toploto in elektriko. Znanstveniki in vlade po vsem svetu si prizadevajo razviti cenovno dostopne in čiste solarne energetske tehnologije. Sončna energija zagotavlja praktično neizčrpen vir energije, ki bo povečal trajnost, zmanjšanje onesnaževanja in znižal stroške za ublažitev podnebnih sprememb. Razsvetljava oziroma njena kakovost ima velik vpliv tudi na zdravje in možnosti izobraževanja. Pomemben cilj Mednarodnega leta svetlobe je tudi spodbujanje uporabe prenosnih solarnih svetilk s svetlečimi diodami z visokim svetlobnim tokom v regijah, kjer je malo ali ni zanesljivih virov svetlobe. Po vsem svetu odkrivajo ljudje z uporabo svetlobe rešitve za najbolj pereče probleme družbe. Od 3-D tiskanja do približevanja energetskim rešitvam za regije v razvoju, je svetloba ključnega pomena pri spodbujanju gospodarstva in razvoja civilizacije. Podjetja s področja fotonike in tehnologij, ki temeljijo na svetlobi, delajo na reševanju ključnih družbenih izzivov: pridobivanje energije in energetske učinkovitosti, zdravo staranje prebivalstva, podnebne spremembe in varnost. Področje aktivno raziskujejo tudi na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v okviru predmetov Svetlobna tehnika, Električne inštalacije in razsvetljava ter Fotonika. Na področju svetlobe sta aktivna predvsem Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo in Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko. Fotonske tehnologije imajo z današnjimi 300 milijardami evrov tržne vrednosti na svetovnem trgu in predvidene tržne vrednosti v višini več kot 600.000.000.000 evrov v letu 2020, velik vpliv na svetovno gospodarstvo. Zgovoren je tudi podatek, da se je rast v industriji fotonike, v primerjavi s svetovnim bruto domačim proizvodom med letoma 2005 in 2011, več kot podvojila. Več o mednarodnem letu svetlobe v Sloveniji je na voljo na www.iyl2015.si.