O-STA

Trajnostni dosežki družbe BTC v letu 2014

Enota Misija: Zeleno združuje okolju prijazne in družbeno-odgovorne projekte, ki pomembno prispevajo k čistejšemu okolju in bolj kakovostnemu bivanju v urbanih središčih. V teh dneh so izdali trajnostno poročilo za preteklo leto, ki kaže, da so izpeljali ali sodelovali pri številnih projektih iz področij energetske učinkovitosti, skrbnega ravnanja z vodo in odpadki, zelenega prometa, varnosti in družbeno odgovornih sponzorstev in spodbud.

Še posebej so v družbi BTC ponosni na tri sončne elektrarne, ki proizvedejo dovolj zelene energije za povprečno letno porabo 430 gospodinjstev. Nekaj tako pridobljene energije oddajajo v javno omrežje in tako skrbijo za večjo splošno porabo energije iz obnovljivih virov.

Ker so želeli območje BTC City Ljubljana narediti prijazno za pešce in kolesarje, so uredili kolesarske poti in pešpoti ter dodatne pločnike. V letu 2014 so z izvedbo projekta BicikeLJ pridobili 60 novih postajališč za kolesa.

S skrbnim ravnanjem z vodo je mogoče pomembno vplivati na zmanjševanje njenih izgub. Rezultati trajnostnih projektov na tem področju, ki vključujejo tudi ozaveščanje mladih, se že kažejo v manjših izgubah vode in bolj brezhibnem vodovodnem omrežju. Do zdaj n področju BTC City-ja izgube vode od leta 2000 do danes zmanjšali z 20,0 % na 4,6 %.

Številni projekti se odvijajo tudi na področju družbene-odgovornosti. V sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Zavodom RS za zaposlovanje je ponovno zaživel BTC Campus, ki neposredno pomaga pri iskanju prve zaposlitve ali podjetniške poti. S pšrojektom "Pomgajmo čebelici v mestu" so urbane čebele dobile novo domovanje za Atlantisom, kjer štiri čebelje družine skrbijo za biotsko pestrost okolja. Družba BTC pa je prav tako darovala sredstva za nakup 3.000 sadik za akcijo Obnovimo slovenske gozdove in v BTC Citiyu posadila pet novih dreves ter tako poudarila pomen vsakega zdravega drevesa za dobro počutje obiskovalcev in zaposlenih.

Miha Mermal, direktor enote Misija: Zeleno, je ob izdaji poročila povedal: "BTC City postaja na področju zelenih rešitev vedno boj inovativen. Pametne tehnologije prinašajo energetsko učinkovite rešitve, ki omogočajo poslovno uspešnost hkrati z odgovornim odnosom do okolja. Veliko pozornost posvečamo tudi izobraževanju mladih, ki jim želimo predstaviti pravilen odnos do okolja in tako prispevati k ekološko osveščeni družbi."