O-STA

Teva predstavlja dodatne podrobnosti predlaganega prevzema Mylana

Vložena posodobljena predstavitev za vlagatelje

Poudarja prepričljive strateške in finančne prednosti za delničarje Teve in Mylana

Osvetljuje trdnost Tevinih obetov glede poslovanja, produktov v razvoju, vodstvenega položaja in dolgoročne rasti

JERUZALEM--(BUSINESS WIRE)-- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) je danes sporočila, da je na spletni strani podjetja v zavihku Odnosi z vlagatelji na voljo posodobljena predstavitev za vlagatelje v zvezi s predlagano povezavo s podjetjem Mylan N.V. (NASDAQ: MYL), ki bo predložena Komisiji za trg vrednostnih papirjev ("SEC").

Erey Vigodman, predsednik uprave in glavni izvršni direktor Teve, je dejal: "Naši trdni finančni in poslovni rezultati dokazujejo, da Teva združuje izjemne ljudi, odlične produkte in izvedbo strategije na najvišji ravni. Teva je zgradila temelje za pospešitev rasti in še močnejšo prihodnost in še naprej se bomo razvijali v smeri uresničevanja naše strategije in doseganja naših ciljev. Skupaj z Mylanom bi imeli infrastrukturo in zmogljivosti, da še hitreje zasledujemo oblikovanje drugačnega poslovnega modela, ki izpolnjuje razvijajoče se potrebe pacientov in strank ter podpira najvišjo raven kakovosti in klinične odličnosti. Zavezani smo uresničitvi te transakcije in ustvarjanju vrednosti, ki si jo zaslužijo tako naši delničarji kot tudi deležniki obeh podjetij."

Predstavitev med drugim izpostavlja:

  • Upravni odbor in uprava Teve sta zavezana čimprejšnji sklenitvi transakcije in podjetje je pripravljeno, da se nemudoma sestane z Mylanom in njegovimi svetovalci.
  • Tevin predlog je izjemno privlačen za delničarje Teve in Mylana ter za vse druge deležnike.
  • Predlagana povezava je prepričljiva s strateškega, finančnega in kulturnega vidika.
  • Združeno podjetje bo imelo trden in fleksibilen finančni profil, vključno z znatno zmogljivostjo zadolževanja in bonitetno oceno v naložbenem razredu.
  • Teva je skrbno preučila regulatorne in konkurenčne vidike povezave in meni, da je lahko pridobitev vseh potrebnih dovoljenj zaključena v letu 2015.
  • Trdnost Tevinih obetov glede poslovanja, produktov v razvoju, vodstvenega položaja in dolgoročne rasti.
  • Znatne dosežke in trdno finančno poslovanje, ki ga je Teva dosegla svojo transformacijo.

Kot je bilo sporočeno 21. aprila 2015, Teva predlaga prevzem Mylana za 82,00 dolarja na delnico, pri čemer približno 50% kupnine predstavlja gotovina, 50% pa delnice. Tevin predlog vrednoti celoten delniški kapital Mylana na približno 43 milijard dolarjev. Tevin predlog predstavlja 48,3-odstotno premijo na ceno delnice 10. marca 2015, na zadnji trgovalni dan preden so na ceno delnice začele vplivati obširne špekulacije o morebitni transakciji med Tevo in Mylanom. Teva predlog pogojuje s tem, da Mylan ne izvede predlaganega prevzema Perriga oziroma druge alternativne transakcije.

Barclays in Greenhill & Co. so finančni svetovalci Teve. Kirkland & Ellis LLP in Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co so pravni svetovalci Teve, medtem ko De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in Loyens & Loeff N.V. delujejo kot pravni svetovalci na Nizozemskem.

O podjetju Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) je eno vodilnih farmacevtskih podjetij na svetu, ki milijonom pacientov vsak dan ponuja visoko kakovostne in na pacienta osredotočene zdravstvene rešitve. Teva, ki ima sedež v Izraelu, je največji generik na svetu, ki s svojim portfeljem več kot 1000 molekul proizvaja širok razpon generičnih produktov za skoraj vsa terapevtska področja. Na področju specializiranih zdravil ima Teva vodilni položaj na svetu pri inovativnem zdravljenju motenj centralnega živčnega sistema, vključno z bolečinami, in močan portfelj respiratornih produktov. Teva svoje generične in specialistične zmogljivosti integrira v svoji globalni diviziji za raziskave in razvoj ter ustvarja nove načine izpolnjevanja neizpolnjenih potreb pacientov s kombiniranjem svojih zmogljivosti razvoja zdravil z napravami, storitvami in tehnologijami. Tevini čisti prihodki so v letu 2014 znašali 20,3 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite www.tevapharm.com.

Izjava o varnem pristanu

To sporočilo vsebuje izjave o prihodnosti v smislu zakona o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995, ki temeljijo na trenutnih mnenjih in pričakovanjih uprave ter so podvržene številnim predpostavkam ter znanim in neznanim tveganjem in negotovostim, ki se lahko čez čas spreminjajo in zaradi katerih se lahko prihodnji rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno razlikujejo od rezultatov, poslovanja in dosežkov, ki jih izražajo oziroma implicirajo te izjave o prihodnosti. Med tovrstne predpostavke, znana in neznana tveganja ter negotovosti brez omejitev spadajo tista, navedena v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, in naših drugih poročilih Komisiji za vrednostne papirje ZDA ("SEC"), in tista, povezana z Mylanovim poslovanjem, ki so občasno razvidna iz Mylanovih poročil SEC-u in na katere se to sporočilo nanaša. Izjave o prihodnosti na splošno prepoznamo po izrazih "pričakovati", "predvidevati", "meniti", "nameravati", "ocenjevati", "bo", "bi", "morati", "smeti", "utegniti", "načrtovati" in podobnih. Vse izjave razen tistih, ki ne govorijo o zgodovinskih dejstvih, se lahko štejejo za izjave o prihodnosti, kar vključuje izjave o predlaganem prevzemu Mylana, financiranju predlagane transakcije, pričakovanem poslovanju v prihodnosti (vključno s pričakovanimi rezultati poslovanja in finančnimi okviri) ter bodoč finančni položaj, poslovno strategijo in načrta povezanega podjetja. Med ključne faktorje, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, poslovanje in dosežki bistveno razlikujejo od izjav o prihodnosti, ki jih podajamo v tem sporočilu, brez omejitev spadajo: končni rezultat morebitne transakcije med Tevo in Mylanom, vključno z možnostjo, da do transakcije med Tevo in Mylanom ne bo prišlo oziroma da bo transakcija izvedena pod drugačnimi pogoji in roki; učinki poslovnega povezovanje Teve in Mylana, vključno s finančnim položajem povezanega podjetja v prihodnosti, rezultati iz poslovanja, strategijo in načrti; možnost, da pričakovanih koristi transakcije in integracije našega poslovanja z Mylanovim poslovanjem (vključno s pričakovanimi sinergijami) ne bomo v celoti realizirali oziroma bo realizacija trajala dlje kot se pričakuje; negativni učinki tržne cene Tevinih ali Mylanovih delnic, vključno z negativnimi učinki tega sporočila oziroma izvršitve morebitne transakcije; sposobnost pravočasne posamične pridobitve odobritve regulatorjev glede predlaganih ali pričakovanih pogojev in zadostitve drugih pogojev ponudbe, vključno z morebitno pridobitvijo soglasja delničarjev; naša in Mylanova sposobnost zagotavljanja skladnosti z vsemi zavezami v naših ali njihovih trenutnih ali prihodnjih pogodbah in kreditnih instrumentih, katerih kršitev bi lahko ob nepravočasnem ukrepanju povzročila kršitev drugih obveznosti v skladu z navzkrižnimi določbami o kršitvah; naša in Mylanova izpostavljenost valutnim gibanjem in omejitvam ter kreditnim tveganjem: učinki reform zdravstvenih sistemov in cenovne politike ter plačevanje v farmacevtiki; negotovosti glede zakonodajnih in regulatornih okvirjev za registracijo in odobritev zdravil, izdelanih na podlagi biotehnoloških metod; vpliv konkurence drugih igralcev na trgu; negativni vplivi politične ali ekonomske nestabilnosti, korupcije, večjih konfliktov ali terorističnih dejanj na naše ali Mylanove pomembne dejavnosti po vsem svetu; druga tveganja, negotovosti in drugi dejavniki, podrobneje navedeni v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, ter drugih poročilih, ki smo jih predložili SEC-u; in tveganja ter negotovosti in drugi faktorji, podrobneje navedeni v Mylanovih poročilih in dokumentih, predloženih SEC-u. Ta previdnostna izjava eksplicitno in v celoti velja za vse izjave o prihodnosti, ki jih podajamo mi oziroma osebe, ki delujejo v našem imenu. Bralce prosimo, naj se ne zanašajo pretirano na katerokoli tovrstno izjavo o prihodnosti. Izjave o prihodnosti veljajo samo na dan, na katerega so podane, in ne prevzemamo nobene obveznosti, da jih zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih vzrokov posodabljamo ali revidiramo.

DODATNE INFORMACIJE

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za nakup oziroma spodbude za ponudbo za prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev. To sporočilo se nanaša na predlog, ki ga je Teva posredovala v zvezi s poslovnim povezovanjem z Mylanom. V zvezi s tem predlogom in odvisno od prihodnjega razvoja dogodkov bosta Teva in Mylan morda SEC-u predložila en ali več sklicev skupščine, registracijsko izjavo in druge dokumente. To sporočilo ne nadomešča sklica skupščine, registracijske izjave, prospekta ali drugih dokumentov, ki sta oziroma jih bosta Teva oziroma Mylan predložila SEC-u v povezavi s predlagano transakcijo. Do ponudbe za nakup delnic ne bo prišlo na noben drug način kot preko prospekta, izdanega v skladu z 10. členom zakona o vrednostnih papirjev (U.S. Securities Act) iz leta 1933 z vsemi spremembami. VLAGATELJI IN IMETNIKI VREDNOSTNIH PAPIRJEV NAJ POZORNO PREBEREJO SKLIC(e) SKUPŠČINE, REGISTRACIJSKE IZJAVE, PROSPEKTE IN DRUGE DOKUMENTE, MOREBITI PREDLOŽENE SEC-u, KO IN ČE BODO NA VOLJO, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI. Vsi morebitni končni sklici skupščin (ko in če bodo na voljo) bodo poslani delničarjem. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev lahko brezplačne izvode tega sporočila, morebitnih sklicev skupščin, registracijskih izjav, prospektov in drugih dokumentov (ko in če bodo posamično na voljo), ki jih bo Teva predložila SEC-u, pridobijo na spletni strani SEC-a na naslovu http://www.sec.gov.

Kontakti

Vlagatelji
ZDA
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
ali
Izrael
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
ali
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario, 212- 269-5550
ali
Mediji
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
ali
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
ali
ZDA
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko, 212-355-4449
ali
Nizozemska
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker, + 31 20 575 40 10

Vir: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

To sporočilo za javnost je v izvirnem jeziku na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20150504006744/en