O-STA

Sodobna štiripasovnica Letališka cesta po meri voznikov, pešcev in kolesarjev

Z zaključkom izgradnje prvega dela sodobne štiripasovnice Letališke ceste se lahko obiskovalci od danes naprej v največje slovensko nakupovalno središče BTC City Ljubljana pripeljejo ali sprehodijo po novi prometnici. Prenovljen cestni odsek z dvema novima krožiščema med Bratislavsko cesto in Emporiumom sta slavnostno otvorila Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana in Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

Rekonstrukcija Letališke ceste zasleduje elemente sodobnega urbanizma. Pri projektiranju so bili upoštevani okoljski, trajnostni, estetski, tehnični in arhitekturni vidiki gradnje. Poleg prenove cestišča v dolžini okoli 500 metrov so urejene še kolesarske steze, pešpoti in javna razsvetljava. Ob cesti je nasajen tudi nov drevored z 68 mladimi medonosnimi javorji, ki za obiskovalce ustvari privlačen ambient.

Prenova ceste je bila potrebna zaradi hitrega gospodarskega razvoja na jugovzhodnem delu Ljubljane. K rekonstrukciji dela Letališke ceste je družbo BTC zavezovala pogodba o komunalnem upravljanju, ki je bila z Mestno občino Ljubljana podpisana ob gradnji Kristalne palače. Potem ko je družbi BTC po dolgih letih uspelo pridobiti potrebna zemljišča za gradnjo in gradbeno dovoljenje, je projekt izgradnje potekal brez večjih težav. Obnovo ceste je izvedla družba CGP d.d. iz Novega mesta, pričela se je v začetku letošnjega leta in je bila v skladu s terminskim planom dograjena v treh mesecih in pol.

Na slovesnosti ob otvoritvi prometnice je Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, izpostavil pomen izgradnje nove prometnice za razvoj BTC City Ljubljana: "Hiter razvoj BTC City Ljubljana ter logistike narekujeta potrebo po dobri prometni infrastrukturi. Otvoritev prvega odseka sodobne mestne vpadnice tako pomeni korak naprej v smeri posodobitve južnega dela ljubljanskega nakupovalnega središča ter osnovo za nadaljnjo rast logistike. V družbi BTC smo veseli, da je prometnica grajena po visokih strokovnih standardih in upošteva potrebe raznolikih obiskovalcev. Dostop do BTC Cityja je odslej za voznike in kolesarje varnejši, za pešce prijaznejši ter za vse obiskovalce hitrejši."

Ob otvoritvi je župan Zoran Janković povedal: "Prenovljena Letališka cesta je primer varne, prijetne in trajnostne prometnice, ki bo prijazna za meščane. Vesel sem, da lahko prav ob prazniku Ljubljane meščanom v uporabo predamo novo pridobitev. Z obnovo tega dela ceste se prometna varnost v Ljubljani še izboljšuje, poleg večje varnosti pa prinaša tudi večjo pretočnost, ki bo razbremenila prometne konice."

Smer razvoja BTC City Ljubljana v inovativno, pametno mesto, narekuje nenehna vlaganja v infrastrukturo in nove vsebine. Za prihodnji razvoj je ključnega pomena dobro sodelovanje družbe BTC s poslovnimi partnerji in lokalno skupnostjo. V tem pogledu je soustvarjanje z Mestno občino Ljubljana še posebej pomembno. Sodelovanje poteka na številnih področjih, od kulture do športa, sedaj pa se je pokazalo tudi pri obnovi Letališke ceste kot ene pomembnih vpadnic v slovensko glavno mesto.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si