O-STA

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2015

Velenje, 12. maj 2015 - Mestna občina Velenje je na spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 28, ki je izšel v petek, 24. aprila 2014, objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2015.

Za javni razpis Mestna občina Velenje namenja 150 tisoč evrov, in sicer za sofinanciranje naložb v gospodarstvo, za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih podjetij, za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij, za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov za določene dejavnosti na območju strogega mestnega središča in na območju trga v Starem Velenju.

Na javni razpis za sofinanciranje podjetništva v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo samostojni podjetniki in mikro, mala ter srednje velika podjetja. V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev ter merila za vrednotenje projektov.

Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (Javne objave).


Prijavitelji morajo vloge oddati do 1. junija 2015 na naslov Mestna občina Velenje - vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje pripravljamo že tretje leto zapored. V letu 2014 smo preko razpisa razdelili 166.334,45 evrov (razpisana so bila sredstva v višini 200.000 evrov), v letu 2013 pa 31.796,50 evrov nepovratnih sredstev za spodbujanje podjetništva (razpisana so bila sredstva v višini 50.000 evrov).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje