O-STA

Poskrbimo za aplikacijsko varnost že med razvojem : HP Fortify

HP, oddelek zadolžen za varnostne rešitve HP Enterprise Security, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

predstavljata rešitev za zagotavljanje aplikacijske varnosti. Družina produktov HP Fortify je namenjena odkrivanju in odpravljanju varnostnih pomanjkljivosti v aplikacijah in je uporabna v razvojni fazi kot tudi v produkcijskem okolju. Skrb za aplikacijsko varnost pa je v resnici je najbolj pomembna že na samem začetku, torej med razvojem, programiranjem, kar nam dokaže naslednji diagram:

Cena odpravljanja napak začne zelo hitro rasti, če jih odkrijemo šele kasneje v življenjskem ciklu aplikacije. Modra in oranžna linija kažeta paradoks vsakdanjosti - večina pomanjkljivosti je posledica odločitev na začetku razvojnega cikla, odkrijejo pa jih šele kasneje, zato so stroški odpravljanja večin napak visoki.

S HP Fortify se je mogoče tej situaciji izogniti, saj nam naredi celovit varnostni pregled izvorne programske kode v množici programskih jezikov in okolij (pozna 21 jezikov, več kot

720,000 API-jev in preko 500 kategorij varnostnih pomanjkljivosti).

Filozofija teh rešitev temelji na treh angleških pojmih:

Asses - ocenjevanje, potrebujemo rešitve, ki zmorejo pregledati in testirati vse vrste aplikacij z namenom odkrivanja pomanjkljivost;

Assure - zagotavljanje kvalitete, potrebujemo rešitev, ki zmore popravljati varnostne pomanjkljivosti v izvorni kodi preden gre v produkcijo;

Protect - zaščita in ojačitev aplikacij, potrebujemo tudi rešitev, ki zmore pred napadi učinkovito ščititi aplikacije, ki so že v produkciji.

HP Fortify pokriva vsa področja s tremi tipi namestitev oz. revizij:

Statična analiza - Fortify Static Analysis omogoča pregled izvorne kode aplikacije v več podprtih programskih jezikih, poišče, označi in po prioritetah razporedi tiste logične napake ali neprimerne načine kodiranja, ki lahko povzročijo varnostne pomanjkljivosti; poročilo bo vsebovalo tudi priporočila oz. postopke za odpravljanje napak, specifično glede na programski jezik;

Dinamična analiza - Fortify Dynamic Analysis je dinamična analiza za pregled aplikacije, ki je že pripravljena za produkcijsko okolje, torej ne izvorne kode temveč npr. zagonske kode; samodejna simulacija hekerskih aktivnosti preizkusi trdnost aplikacije tako, da dejansko napade aplikacijo od zunaj s postopki, ki jih hekerji uporabljajo v dejanskih primerih;

Varno produkcijsko okolje - Runtime Analysis se 'postavi' pred aplikacijo, da odkriva in preprečuje dejanske napade nanjo; hkrati lahko poskrbi za opravila, ki v sami aplikaciji morda niso implementirana, kot je npr. tvorjenje dnevniških zapisov o varnostnih aspektih obratovanja aplikacije;

Ročna revizija - Na koncu ostane še ročni pregledi, ker v nekaterih primerih nič ne more povsem nadomestiti človeškega faktorja. Skupina vrhunskih strokovnjakov lahko oceni rezultate, ki so jih dale avtomatizirane rešitve, v skladu z njimi še enkrat preveri izvorno kodo aplikacije in pripravi namensko poročilo.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/application-security/index.html

### ### ###

O podjetju HP in oddelku HP Enterprise Security

Več o HP Enterprise Security najdete na spletnih straneh: http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/enterprise-security.html

Dodatne informacije:

Daniel Bednjički, projektni vodja

daniel.bednjicki@real-sec.com

REAL security d.o.o.

Meljska cesta 1

2000 Maribor

tel.: 02 234 74 74

http://www.real-sec.com

info@real-sec.com