O-STA

Sporočilo Njene ekselence Tamar Beruchashvili, ministrice za zunanje zadeve Gruzije

Ko se bodo 21. in 22. maja v Rigi srečali voditelji 34-ih držav, na vrhovnem srečanju Vzhodnega Partnerstva, bomo soočeni z geopolitičnimi situacijami, ki so drastično drugačne kot na našem prejšnjem srečanju. Že v Vilniusu, novembra 2013, je Ruska federacija predstavljala resen izziv osnovnim načelom mednarodnega prava in prakse, vključno s suvereno pravico narodov, da odločajo o lastni usodi. Vendar pa je od takrat šla Moskva še mnogo dlje v svojih agresivnih prizadevanjih, da uniči temelje Evropske varnostne arhitekture.

Zato bo to vrhovno srečanje izredno pomembno za EU, kot tudi za njene partnerje, vključno z Gruzijo. Zagotoviti moramo, da srečanje prenese jasno sporočilo o skupni zavezi glede Evropske prihodnosti naše regije ter da to potrdi s konkretnimi ukrepi za realizacijo te vizije. Napredek k sprostitvi vize za Gruzinske državljane bo pomemben del vizije.

Tisti, ki dvomijo o vrednostah in uspehu Iniciative Vzhodnega Partnerstva naj samo pogledajo Gruzijo in se prepričajo o njeni pravilnosti. Medtem, ko nam prepričljiva podpora v naši državi, glede demokratičnih reform in Evropske integracije, zelo koristi, pa nam Iniciativa Vzhodnega Partnerstva zagotavlja konkreten okvir za realizacijo te vizije, tudi s pridružitvenim sporazumom in poglobljenim ter izčrpnim sporazumom o prostem trgovanju, podpisanim junija lani. V samo zadnjih dveh letih in pol smo, s podporo EU partnerjev, naredili velike korake pri približevanju Gruzije proti najvišjim Evropskim in svetovnim standardom. Danes smo ponosni, da smo znani kot vodilni v regiji kar se tiče demokracije in človekovih pravic, kot stabilna in varna destinacija za vlaganja na pomembni strateški lokaciji in kot proaktivni član v zagotavljanju Evropske in svetovne varnosti.

Koristi, tako za Gruzijo kot tudi za EU, so zaradi te vseobsegajoče spremembe velike. Vsekakor pa ima naša regija pred seboj še dolgo pot, da doseže stanje miru, stabilnosti, demokracije in blaginje, ki si ga vsi želimo. V Gruziji se dobro zavedamo izzivov, ki so pred nami, tako notranjih kot zunanjih. Popolnoma smo zavezani k dinamiki nadaljevanja reform. Zato zaupamo, da bo tudi EU nadaljevala s podporo Gruziji na njeni Evropski poti in da bo še naprej sprejemala reforme za povečano integracijo, osnovano na točno določenih in transparentnih kriterijih.

Takojšen in pomemben element te enačbe bo drža EU-ja v Rigi glede sprostitve vize za Gruzinske državljane. Vložili smo veliko truda za dosego vseh ciljev, ki so potrebni za potovanja brez vize, kot del našega celostnega programa in pa, da smo pokazali svojim državljanom, da imajo zaveze k reformam otipljive koristi. Ko bodo tehnične zahteve končane močno upamo, da bo potovanje v EU brez vize možno za državljane Gruzije.

Odstranitev zahtev za vizo za Gruzinske državljane bo pomenilo več turizma, več kulturnih in študentskih izmenjav ter civilno-družbenih partnerstev. To bo pomagalo pri razvoju Gruzije in zasidralo naslednjo generacijo v Evropski družini narodov. Še bolj pomembno, pokazalo bo jasen prikaz državljanom Gruzije, vključno s tistimi v okupiranih ozemljih Abkhazije in Južne Osetije ter ostalim državam Vzhodnega Partnerstva, da EU vztraja na pristopu glede na zasluge in da drži svoje obljube. Za Gruzince bo sprostitev zahtev za vizo pomenilo dolgo pričakovano otipljivo nagrado za reforme, kar bo sprožilo tudi nova prizadevanja. Za ljudi v okupiranih območjih bo to znak kaj vse se lahko pridobi z reintegracijo z Gruzijo. Za druge države Vzhodnega Partnerstva pa bo to spodbuda za reforme.

V današnjem težkem kontekstu so vizije in vrednoste Vzhodnega Partnerstva pomembnejše kot kdajkoli prej. Če želimo, da uspejo moramo v Rigi pokazati, da se lahko in tudi se prenesejo v otipljive koristi za ljudi v tej regiji.