O-STA

Gozdovi, zeleni adut Slovenije

Slovenija ima med sosednjimi državami največ, kar 0,6 ha, gozdne površine na prebivalca. Količina izpustov CO2 (z upoštevanjem gozdov kot ponorov) je v 2012 v Sloveniji znašala 11.300 gigagramov ali 4 % manj kot v 2011.

Povezava do celotne vsebine novice: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5197