O-STA

Jadranski muzeji zanimivejši za obiskovalce

Od Italije do Balkana na ogled sedem prenovljenih razstav

Postojna, 26. maj - Kras, kraški pojavi, flora in favna, morski ekosistem, etnografska dediščina so teme sedmih muzejev in razstav vzdolž celotnega Jadrana, ki so zaradi skupnega projekta Jadranskega čezmejnega programa IPA odslej obiskovalcem predstavljene na veliko bolj zanimiv in razumljiv način. To je bil tudi glavni cilj mednarodnega projekta Museumcultour - "Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem", v katerem je sodelovalo sedem partnerjev z muzejskega področja in s področja dediščinskih znamenitosti iz Italije, Albanije, Črne gore, s Hrvaške in iz Slovenije. Rezultate in prispevek projekta k razvoju kulturnega turizma so podrobneje predstavili na današnji zaključni konferenci v Postojni, v tamkajšnjem Notranjskem muzeju.

Ob postavitvi novih ali obogatitvi obstoječih razstav je bilo glavno vodilo partnerjev oblikovati interpretacijo, ki sledi potrebam publike. Pri uspešni interpretaciji gre za veliko več kot le podajanje informacij obiskovalcem. Z interpretacijo je namreč treba vzpostaviti povezavo, ki se bo obiskovalcem zdela pomembna in se jim bo zato vtisnila v spomin. Prav tovrstno znanje, izkušnje in usposabljanje so partnerji pridobivali na več načinov; z izobraževanjem o interpretaciji dediščine, ki so ga s pomočjo svetovalne agencije Imagemakers nadgradili še s priročnikom o interpretaciji, študijsko izmenjavo strokovnih izkušenj ter pripravo trženjske strategije.

Ob koncu je rezultate ovrednotila ekspertna skupina, ki se je za teden dni odpravila na testno potovanje od Slovenije do Albanije in ocenila posamezne lokacije. Ugotovila je, da so partnerji pri načrtovanju, oblikovanju in izvedbi interaktivnih predstavitev ter interpretaciji muzejske dediščine v veliki meri zelo uspešno upoštevali pridobljena nova znanja in priporočila. Veliko je interaktivnih orodij, sporočila, ki jih posredujejo obiskovalcem, so zelo jasna in nedvoumna. Upoštevali so tudi priporočila za zadovoljevanje potreb različnih ciljnih skupin - npr. prilagojena interpretacija za otroke. Nekatere razstave, ki so bile vključene v projekt, so obnovili delno, nekatere so postavili na novo. Vse pa so zelo smiselno vključili v že obstoječo ponudbo kraja ali obstoječega muzeja. Kot posebej odlična se je povsod izkazala osebna interpretacija vodnikov, kar daje produktom še posebno dodano vrednost.

Na konferenci smo udeležencem predstavili tudi obe razstavi, ki sta skozi ta mednarodni projekt povsem na novo nastali v Postojni. To sta Muzej krasa, ki pomeni referenčno točko za predstavitev klasičnega krasa v Sloveniji in širše, ter razstavno zbirko EXPO Postojnska jama kras, ki prikazuje kras in Postojnsko jamo kot njegov najbolj edinstveni pojav.

Partnerji: Provinca Ascoli Piceno (Italija), Delta 2000 (Italija), Z a v o d Z n a n j e P o s t o j n a , O E N o t r a n j s k i m u z e j (Slovenija), Postojnska jama d.d. (Slovenija), P r i r o d o s l o v n i m u z e j Rijeka (Hrvaška), P r i r o d o s l o v n i m u z e j Č r n e g o r e (Črna gora), Nacionalni center muzejev Berat (Albanija).

Pridružena partnerja sta Ministrstvo za kulturo Republike Slovenija in T u r i s t i č n a s k u p n o s t O b č i n e K o s t r e n a i z H r v a š k e .

Projekt, vreden 2,2 milijona €, sofinancira Evropska unija iz sredstev iz Jadranskega čezmejnega programa IPA.

Več na: www.museumcultour-ipa.eu

Dodatne informacije: Tina Poljšak, e-pošta: tina.poljsak@notranjski-muzej.si, tel.: 041 313 179