O-STA

Nadomestni blok 6 TEŠ začenja s poskusnim obratovanjem

(Šoštanj, 28.5.2015) - Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. (TEŠ) je po uspešno končanem tehničnem pregledu nadomestnega bloka 6 s pripadajočimi objekti 27. maja 2015 prejela odločbo upravnega organa, v katerem ta odreja enoletno poskusno obratovanje novozgrajenega šestega bloka. S tem se je tudi formalno zaključil postopek tehničnega pregleda, ki se je začel 7.5.2015 in zaključil 25.5.2015. V tem obdobju je strokovna komisija, ki jo je imenoval upravni organ, opravila več delnih pregledov objekta in ugotovila, da je ta zgrajen kakovostno, v skladu z gradbenimi dovoljenji, ter da ne obstajajo pomanjkljivosti, ki bi preprečevale začetek poskusnega obratovanja.


Začetek poskusnega obratovanja nadomestnega bloka 6, ki lahko traja dvanajst mesecev, je eden od pomembnejših mejnikov v zaključevanju projekta, ki bo pomembno vplival na zanesljivost in varnost oskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji z domačimi viri. "Blok 6 nadomešča dotrajane proizvodne enote v Termoelektrarni Šoštanj, z njegovo postavitvijo pa se bodo z uporabo najnovejših tehnologij znatno zmanjšale obremenitve okolja," poudarja dr. Matjaž Eberlinc, direktor TEŠ, in dodaja, da se bo zaradi bistveno višjega izkoristka občutno znižala tudi specifična emisija CO2 na enoto proizvedene energije. Prevzem bloka 6 s strani TEŠ je predviden najkasneje do konca junija 2015.

Dodatne informacije: Natalija Grebenšek, 03 899 3200, natalija.grebensek@te-sostanj.si