O-STA

Holding slovenske elektrarne prejel bonitetni oceni, na osnovi katerih lahko začne s postopkom izdaje obveznic

(Ljubljana, 4. marca 2016) - Holding Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE) je v začetku marca 2016 prejel bonitetni oceni "Ba2 stable" (bonitetna agencija Moody's) in "BB positive" (bonitetna agencija Standard & Poor's). Bonitetni oceni, ki sta merilo kredibilnosti in finančne stabilnosti družbe, sta povezani s postopkom izdaje obveznic. HSE namerava v letu 2016 izdati za 285 mio € obveznic z ročnostjo do sedem let. V tednu med 7. in 11. marcem 2016 bo poslovodstvo HSE opravilo predstavitev družbe in obveznice zainteresiranim vlagateljem v glavnih evropskih finančnih središčih.

Več informacij o bonitetnih ocenah na povezavah:

https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PBa2-CFR-to-Holding-Slovenske-Elektrarne-stable-outlook--PR_344900

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/press-releases