O-STA

Iskrateling za hrvaške zdravnike

Konec preteklega tedna je v hrvaškem mestu Vrgorac potekal simpozij o uvajanju telemedicine ADRIATIC-TELE-DOC 2001, tehnično podporo in videokonferenčne sisteme Polyspan-Polycom pa je zagotovilo podjetje Iskrateling iz Kranja. S sodelovanjem na simpoziju so v Iskratelingu želeli prikazati pomen sodobnih tehnologij za uspešno poslovanje tudi na področju zdravstva.

Simpozij ADRIATIC-TELE-DOC 2001 je potekal pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravstvo Republike Hrvaške, Hrvaškega društva za telemedicino in Hrvaškega zdravniškega zbora. Projekt je potekal pod vodstvom prof. dr. Ivice Klapana iz Zavoda za telemedicino ter profesorjev Ostojiča in Slaven Letica. Namen simpozija je bil pokazati praktične možnosti uporabe videokonferenčnih sistemov na področju telemedicine. Tako so se sodelujoči lahko preko videokonferenčnih sistemov, ki jih je priskrbel Iskrateling, povezali z Medicinsko fakulteto v Zagrebu, Kliniko Sveti Duh, zagrebško Travmatološko kliniko s privatno ustanovo za usposabljanje kirurgov v Strasbourgu ter predstavnikom podjetja Polyspan-Polycom v Nici. Osrednji in najpomembnejši dogodek simpozija je bila videokonferenčna povezava z otokom Brač, kjer so zdravniki specialisti, sodelujoči na simpoziju v Vrgorcu, na osnovi podanega stanja dveh pacientov s strani lokalnega zdravnika na otoku Braču, ogleda CT posnetkov enega in EKG diagramov drugega pacienta postavili ustrezno diagnozo in predlog nadaljnjega zdravljenja obeh pacientov.

Sklepni ugotovitvi simpozija sta bili, da uporaba videokonferenčnih sistemov v medicini zmanjšuje stroške zdravljenja, kar je bilo prikazano tudi na primeru statistike. Z otokov je vsako leto napoteno v eno izmed specialističnih ustanov na celini preko 20000 ljudi in kar približno 30% teh napotitev se izkaže za nepotrebne. Druga pridobitev je višja kakovost zdravstvene storitve in bolj human odnos pacientov, ki jim je na ta način prihranjena nepotrebna pot in izguba časa.

Hrvaški organizatorji so se za tehnično pomoč obrnili na podjetje Iskrateling iz Kranja, ki je zagotovilo potrebne videokonferenčne sisteme, namestitev opreme in sodelovanje strokovnjakov Iskratelinga in njihovega principala Polyspan-Polycoma pri sami izvedbi vseh potrebnih povezav. Pomemben prispevek je bil tudi posredovanje znanj, ki so si jih je v Polyspan-Polycomu pridobili s sodelovanjem na številnih mednarodnih projektih s področja telemedicine.

Prihodnost uspešnega poslovanja je v hitrih in kvalitetnih povezavah, so prepričani v Iskratelingu in to velja tako za profitne kot neprofitne organizacije. Z videokonferenčnimi sistemi Polyspan-Polycom je omogočeno kvalitetno komuniciranje s sliko in zvokom, kar prihrani čas in denar, vsi sistemi pa so, kljub temu da gre za visoko tehnologijo, enostavni za uporabo.

Iskrateling z videokonferenčnimi sistemi dopolnjuje svoj program komunikacijskih rešitev, ter s sodelovanjem na simpoziju nadaljuje uspešno predstavljanje na tujih trgih.