O-STA

Simplivitiy in Real Security odgovarjata : "Kaj je hiperkonvergenca?"

Simplivity, ponudnik rešitev za poenostavitev informacijskih sistemov, zmanjšanje stroškov in pospeševanje postavljanja virtualne infrastrukture, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

sta pripravila kratko pojasnilo o hiperkonvergenci. Zmedeni ob tem terminu? Popolnoma razumljivo, ob poplavi izrazov integracija, konvergenca, virtualizacija, VDI, konsolidacija idr. in ob različnih načinih rabe termina hiperkonvergenca se je v vsem skupaj nekoliko težje znajti.

Hiperkonvergenca je

računalniška infrastruktura za virtualna, programsko določena okolja, ki pod enim hipervizorjem združuje vse informacijske komponente kompletnega okolja in storitve kot so obdelava podatkov, hranjenje podatkov, mrežna infrastruktura, in drugi servisi ter za splošno rabo pripravljena virtualna infrastruktura. Vse v enem gradniku.

Za razliko od konvergenčne

je pri hiperkonvergenčni arhitekturi en tak gradnik nedeljiv, je neločljiv produkt, običajno naprava enega proizvajalca. Komponent v njem ni mogoče razdeliti na ločene enote; pri konvergenčni arhitekturi je to še vedno mogoče. Cilj hiperkonvergence je imeti vse, kar potrebujemo, na enem ali več takih enostavno centralno upravljanih gradnikih enega proizvajalca, brez kakršnihkoli drugih pomembnejših ločenih kosov informacijske infrastrukture ali storitev. V popolnem hiperkonvergenčnem okolju ne bo treba upravljati ločenih enot ali se naučiti dodatnih znanj za posebne tehnologije npr. SAN, saj ločenih enot in posebnih tehnologij sploh ne bo. Da to ni muha enodnevnica ali le eden od mnogih trendov dokazuje dejstvo, da se praktično že vsi vodilni proizvajalci informacijske opreme trudijo ponuditi rešitve tega tipa. Hiperkonvergenca poenostavlja infrastrukturo a tudi upravljanje z njo, sem pa spada tudi hitrost in prilagodljivost umeščanja novih storitev. In nenazadnje - tako kot s konvergenco je tudi s hiperkonvergenco mogoče zmanjšati stroške, le da še bolj.

SLIKA 1: levo zgoraj

Hiperkonvergenca ni

katerikoli paket komponent ali storitev na enem virtualiziranem gradniku. En strežnik z nameščenimi navideznimi strežniki je še vedno le množica ločenih komponent, pa čeprav opravljajo vse storitve, ki jih potrebujemo. Za hiperkonvergenco morajo vsi ti gradniki delovati kot en logičen gradnik z množico storitev, vsi morajo biti enotno upravljani. Vključno s storitvami, ena konzola za upravljanje strojne opreme in operacijskega sistema ali sistemov, je v redu, a če sistem opravlja 5 storitev, od katerih ima vsaka svoje ločeno upravljanje in zahteva znanje za to, potem si s tem dela prav nič ne poenostavimo. Zato to ni hiperkonvergenca.

Obstajajo še drugi načini modularnega povezovanja v različnih oblikah, ki pa še vedno niso prava hiperkonvergenca. Paket komponent različnih proizvajalcev pod enotnim upravljanjem ni hiperkonvergentna rešitev, pa čeprav je njeno upravljanje poenostavljeno. Skalabilne modularne rešitve za opravljanje storitev hranjenja in obdelave podatkov tudi niso hiperkonvergenčne, saj izpolnjujejo le ti-dve zahtevi in ne nudijo drugih storitev, ki so potrebne za informacijski sistem. Če jih dopolnijo s storitvami na napravah drugih proizvajalcev, pa spet niso hiperkonvergenčne, sicer opravljajo vse storitve, a se jim zato zaplete upravljanje, delo z njimi, izobraževanje.

Karakteristike hiperkonvergenčne arhitekture

· En proizvajalec: prvi pogoj za poenoteno in poenostavljeno hiperkonvergenčno arhitekturo je, da je vse gradnike naredil en in isti proizvajalec.

· Enotna zaloga sredstev, x86 sistemov: v hiperkonvergenčni arhitekturi moramo pod enim hipervizorjem imeti enotno zalogo navideznih strojev; to pomeni da je okolje optimizirano za virtualizacijo, upravljanje je poenostavljeno ne glede na to ali je sistem namenjen aplikacijam, shrambi podatkov ali pa je del omrežja.

· Razširljivost: hiperkonvergenčna arhitektura mora biti taka, da lahko gradnike enostavno dodajamo, ali zato da povečamo zmogljivost, ali pa da povečamo zanesljivost.

· Centralizirano upravljanje: je obvezno zaradi zahteve po enostavnem upravljanju; kot smo že rekli, noben še tako dobro "zlepljen" paket modulov ni hiperkovergenčen, če nima enotnega upravljanja.

· Hiper-učinkovit izkoristek sredstev: arhitektura naj optimizira bo optimizirana za rabo strojnih sredstev npr. z eliminacijo potreb po podvojenih napravah posameznega tipa in z zmanjševanjem časa neaktivnosti, s sprotnim porazdeljevanje sredstev, kot tudi za optimalno obdelavo podatkov, pri čemer se naj na primer izkorišča deduplikacija, kompresija, optimalno hranjenje in distribucija podatkov.

· Virtualizacija: hiperkonvergenčna arhitektura mora eliminirati upravljanje posameznih komponent in ga nadomestiti z upravljanjem navideznih strojev, fizično okolje mora nadomestiti z virtualnim.

· Zanesljivost in zaščita podatkov: morata biti vgrajeni v hiperkonvergenčno arhitekturo. Storitve za varnostno arhiviranje, replikacijo in obnavljanje podatkov morajo biti del sistema že od samega začetka. Vključeno mora biti arhiviranje in obnavljanje na nivoju navideznih strojev.

· Programsko definirano okolje: hiperkonvergenčni sistem mora izpolnjevati zahteve za programsko definiran podatkovni center, le tako lahko izpolnjuje zahteve po poenotenosti, optimizaciji, poenostavljenostim, prilagodljivosti in učinkovitosti.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

https://www.simplivity.com/what-is-hyperconvergence/

### ### ###

O podjetju Simplivity

Simplivity je mlado podjetje z jasno zastavljenim ciljem - poenostaviti IT. To nam omogočajo s postopkom hiperkonvergence ali zelo učinkovitega združevanja funkcionalnosti. Temelj vseh njihovih rešitev je programska tehnologija OmniStack za definiranje hiperkonvergenčne infrastrukture na programskem nivoju, ki deluje kot nadzornik za VMware vSphere / ESXi. OmniStack združuje vse elemente in funkcije pod hipervizorjem v poenoteno in poenostavljeno rešitev, učinek tega je zmanjšanje obsega in zapletenosti infrastrukture.

Hiperkonvergenčna infrastruktura Simplivity radikalno zmanjšuje stroške z zmanjšanjem TCO na tretjino. Na tehnologiji OmniStack temelji vodilna rešitev OmniCube, ki v eno napravo združi funkcionalnosti 12 ločenih IT rešitev. OmniCube nam že takoj po namestitvi zagotavlja hipervizor, zmogljivosti za obdelavo in hranjenje podatkov, deduplikacijo in replikacijo podatkov, WAN optimizacijo, medpomnilnik in prehodno vozlišče do strežniškega oblaka. Z namestitvijo dveh ali več sistemov pa si lahko zagotovimo praktično neomejen vir sredstev za informacijske obdelave v podjetjih vseh velikosti. Ob tem pa hkrati ohranjamo enostavnost namestitve, saj zmore celotno postavitev iz ene centralne točke upravljati en sam administrator z enostavno preglednostjo kompletnega sistema.

Od predstavitve leta 2013 pa do danes so tehnologije OmniStack / OmniCube pridobile veliko množico zvestih uporabnikov in si prislužile kopico priznanj v industriji in širšem uporabniškem okolju.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.simplivity.com

Dodatne informacije:
Matic Knuplež, inženir IT varnosti
matic.knuplez@real-sec.com

REAL security d.o.o.
Meljska cesta 1
2000 Maribor
tel.: 02 234 74 74
http://www.real-sec.com
info@real-sec.com