O-STA

Nadzorni svet Loterije Slovenije odslej v popolni sestavi

Ljubljana, 22. junij 2015

Nadzorni svet Loterije Slovenije od 18. junija 2015 deluje v popolni sestavi. Nadzorni svet

sestavljajo:

• predstavniki kapitala: Bachtiar Djalil, Borut Frantar, Gregor Kobal, Aleš Remih, Boris

Šuštaršič in Darja Vidic

• predstavniki zaposlenih: Damir Debelak, Simona Fink in Irena Jesenovec

• predstavnik Vlade Republike Slovenije: David Valentinčič