O-STA

Program prireditev

Srečanje in proslava borcev Šaleško-mislinjskega okrožja, Slovenj Gradec

27.06.2015

Srečanje in proslava borcev Šaleško-mislinjskega okrožja bo v soboto, 27. junija 2015 ob 11. uri.
Organizator: KO ZB Podgorje, ZB NOB Slovenj Gradec

Praznik rutarske lipe in prireditev pri spomeniku padlim borcem, Rut, Tolmin

27.06.2015

Vaški praznik rutarske lipe bo v Rutu v soboto, 27. junija ob 16. uri. Prireditev pri spomeniku padlim borcem z obeležjem 70. obletnice osvoboditve bo v soboto, 27. junija 2015 ob 17. uri. V primeru slabega vremena bo prireditev v vaškem domu.
Organizator. ZB NOB Tolmin, KS Rut-Grant

Proslava pri spomeniku padlim borcem 1. pohorskega bataljona, Završe, Slovenj Gradec

28.06.2015

Proslava in zaključek občinskega praznika občine Mislinja pri obnovljenem spomeniku padlim borcem v Završah bo v nedeljo, 28. junija 2015 ob 13. uri.
Organizator: KO ZB Mislinja, Občina Mislinja, ZB NOB Slovenj Gradec

Spominsko srečanje ob obletnici poboja Peršmanovih in Hojnikovih, pri Peršmanu, v Podpeci nad Železno Kaplo, Avstrija

28.06.2015

Osrednja koroška partizanska proslava pri muzeju in spomeniku pri Peršmanu bo v nedeljo 28. junija 2015 ob 14. uri; obletnica poboja Peršmanovih in Hojnikovih aprila 1945.
Organizator: Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora

Prireditev ob dnevu borca, Mostec, Ljubljana

04.07.2015

Prireditev ob dnevu borca bo v soboto, 4. julija 2015 v Mostecu.
Organizator: MO ZB Ljubljana

Prireditev ob krajevnem prazniku KS Leše, Kot pri Prevaljah, Mežiška dolina

04.07.2015

Prireditev ob krajevnem prazniku KS Leše bo v soboto, 4. julija 2015 ob 11. uri; s pohodom ob 7.00 uri k spomeniku Ratej-Štajner-Ravnjak v Lešah.
Organizator: KO ZB Leše, ZB NOB Mežiške doline

Tradicionalna proslava v spomin na padle borce na Bohorju, Ložce-Bohor, Krško

04.07.2015

Tradicionalna proslava v spomin na padle borce na Bohorju bo v soboto, 4. julija 2015 ob 11. uri.
Organizator: KS Senovo, KO ZB Senovo, ZB NOB Krško

Slovesnost v spomin na borko Pokljuške čete, Pokljuka pod Lipanco, Radovljica

04.07.2015

Slovesnost v spomin na borbo Pokljuške čete bo v soboto, 4. julija 2015 pri spomeniku.
Organizator: ZB NOB Radovljica, KO ZB Bled

Prireditev ob prazniku borca, Bistriška planina, Tržič

04.07.2015

Prireditev ob prazniku borca 4. juliju bo v soboto, 4. julija 2015 pri spomeniku na Bistriški planini.
Organizator: ZB NOB Tržič, Občina Tržič

Vsakoletna prireditev v spomin na tragične dogodke v taborski steni, Kočevska Reka, Kočevje

04.07.2015

Vsakoletna prireditev borcev, mladine in občanov Kočevske in drugih v spomin na tragične dogodke v taborski steni v italijanski ofenzivi leta 1942 bo v soboto, 4. julija 2015 bo 11. uri.
Organizator: ZB NOB Kočevje

Spominska slovesnost "Menina planina 2015"

04.07.2015

Spominska prireditev na Menini planini ob obletnici bojev Šlandrove in Zidanškove brigade in bataljona VDV in tudi preboju II. grupe odredov, ustanovitvi IV. operativne cone, preboju XIV. divizije na Štajersko ter v spomin na vse padle borce na Menini planini - regijska prireditev bo v soboto, 4. julija 2015 ob 11. uri na Menini planini.
Pohodi iz Gornjega Grada - Menina in Šmartnega ob Dreti.
Organizator: Pripravljalni odbor za organizacijo spominske svečanosti za Menino planino