O-STA

Viator & Vektor bo izplačal dividende v višini 200 tolarjev bruto na delnico

Na 5. redni skupščini delniške družbe Viator & Vektor so delničarji sklenili, da ostane lanski dobiček v višini 144,6 milijona tolarjev nerazporejen. Za izplačilo dividend bodo namenili del nerazporejenega dobička iz obdobja 1993 do 1997, v višini 35 milijonov tolarjev. Višina dividende pa bo 200 tolarjev bruto na delnico. Na seji skupščine družbe Viator & Vektor so delničarji soglašali, da bodo del dobička iz leta 1997 namenili za nagrado upravi in članom nadzornega sveta. Na seji skupščine so na predlog nadzornega sveta delničarji izvolili nov nadzorni svet v sestavi Zorana Boškovića, Marjane Konštantin, Tatjane Fink in Viktorije Potočnik. Delničarji so na sredini skupščini sprejeli tudi letno poročilo za poslovno leto 2000.