O-STA

V skupini Viator & Vektor odslej še Prevoz Tolmin, d. d.

Po prevzemih družb v Postojni, Ilirski Bistrici, Lendavi in Kranju podjetje za mednarodno špedicijo in transport Viator & Vektor, d. d. nadaljuje proces povezovanja slovenskega prevozništva tudi v zahodnem delu države. Viator & Vektor je z nakupom delnic pridobil večinski delež cestno prometnega podjetja Prevoz d.d., ki je bilo v lasti Družbe za upravljanje Triglav 20 %, Kapitalskega sklada 20,77 % in Odškodninskega sklada 10 % in zaposlenih 49,23 %. S prevzemom podjetja Prevoz d.d., je Viator & Vektor postal tudi večinski lastnik hčerinskih podjetij, in sicer: Avtoprevoz d.o.o., Prodajno servisni center d.o.o. in Avtocvet d.o.o.

Takšno povezovanje je nujno tako s stališča panoge, kot obojestranskih koristi, ki jih prinaša podjetju, o prevzemu meni direktor družbe Viator & Vektor in prvi mož transportno logistične skupine Viator & Vektor Zdenko Pavček. Skupina Prevoz za Viator & Vektor pomeni močnejši prodor na italijanski trg in posledično povečanje tržnega deleža, izboljšanje skupne ponudbe na celovitem logističnem področju, večjo regijsko prisotnost, ekonomiko celote in podobno.

Uprava družbe Prevoz d.d. vidi v povezovanju v skupino Viator & Vektor možnosti doseganja sinergijskih učinkov in začetek novega razvojnega ciklusa v dejavnosti cestnega prevozništva in programu prodaje in servisiranja vozil Renault – Škoda. Oplemenitena skupna ponudba pa bo zagotavljala še popolnejše zadovoljevanje potreb kupcev.

S prevzemom tolminskega Prevoz-a in njegovih povezanih družb se je število zaposlenih transportno logistične skupine Viator & Vektor povečalo za 191. V Skupini Viator & Vektor je odslej zaposlenih 1569 ljudi. Vozni park Skupine Viator & Vektor se je s prevzemom podjetja Prevoz d.d. povečal za 76 tovornih vozil in obsega 505 tovornih vozil.

Skupino Viator & Vektor sestavljajo obladujoča družba Viator & Vektor d.d. in 18 medsebojno povezanih družb: (Transavto Postojna d.d., TIB Petrol Transport d.d., TIB Terminal d.d., Integral Lendava d.d., Alpetour Škofja Loka d.d., Avtomehanika d.d., Prevoz Tolmin d.d., Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Prodajno servisni center d.o.o., Avtosvet d.o.o., Transavto Okap d.o.o., Veletržnica Ljubljana d.o.o. , Viator & Vektor Celovec d.o.o., Viator & Vektor Storitve d.o.o., Viator & Vektor Trgovina d.o.o , IPIL d.o.o., Alpetour Spedition – Transport, Bleiburg, Car–Trans, Pliberk).