O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje pristopila k odpisu dolgov najrevnejšim

Velenje, 21. julij 2015 - Predsednik Vlade Republike Slovenije Miro Cerar in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak sta včeraj z upniki sklenila sporazum o odpisu dolgov najrevnejšim. Tudi Mestna občina Velenje je pristopila k izvajanju ukrepa, ki je namenjen socialno najšibkejšim. Sporazum o odpisu dolgov najrevnejšim sta podpisala podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroš Rotnik.

Sprejet Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov bo omogočil upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic. Odpisovali bodo eno leto stare dolgove oziroma dolgove, ki so nastali pred letom 2014.

Za odpis dolga bodo lahko zaprosili dolžniki, ki so bili kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih treh dohodkovnih razredov. Sporazum o odpustu dolga pa bo lahko sklenjen med 1. avgustom 2015 in 31. januarjem 2016.