O-STA

NLB uspešno zaključila izdajo obveznic družbe SIJ, d.d.

NLB je danes, 21. julija, po prejemu vseh vplačil vlagateljev in izdaji obveznic v KDD uspešno zaključila postopek nove izdaje obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., v skupni nominalni vrednosti več kot 51 milijonov evrov. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi.


Namen izdaje nezavarovanih obveznic z ročnostjo 5 let in obrestno mero 4 % letno je razpršitev dolgoročnih virov financiranja in izboljšanje strukture obstoječih kreditnih obveznosti skupine SIJ. Gre za financiranja dolgoročnih investicij v proizvodno tehnologijo družb v skupini SIJ, vključno z vlaganji v tehnologijo za varovanje okolja in projekte za izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnje.

Kljub negotovim tržnim razmeram je bila NLB uspešna že petič letos

"Po veliki negotovosti na finančnih trgih v zadnjem mesecu zaradi vrhunca grške krize smo uspeli zelo uspešno zaključiti izdajo obveznic SIJ d.d., saj je povpraševanje investitorjev preseglo pričakovanja", je povedal direktor investicijskega bančništva NLB Andrej Meža. V času, ko so na evropskih trgih obveznice lahko izdala samo podjetja z visokimi bonitetnimi ocenami, so domači in tuji investitorji z nakupom obveznic potrdili zaupanje v poslovanje skupine SIJ.

Po organizaciji izdaj obveznic SDH d.d. in KD Group d.d. ter komercialnih zapisov Mercator, d.d. in SIJ d.d. je to že peta izdaja dolžniških vrednostnih papirjev slovenskih podjetij, ki jih je NLB uspešno organizirala v letu 2015.

NLB vodilna pri zagotavljanju virov financiranja skupine SIJ

NLB poleg bančnega financiranja zagotavlja družbam v skupini SIJ tudi alternativne vire financiranja. NLB je tako skupini SIJ po prvi izdaji podjetniških obveznic jeseni 2014 v višini 43 milijonov evrov ter izdaji komercialnih zapisov marca 2015 v višini 20 milijonov evrov že tretjič uspešno organizirala zadolževanje na kapitalskem trgu, kjer je skupina SIJ v obdobju manj kot leta dni zbrala več kot 110 milijonov evrov novih virov financiranja. Skupina SIJ se tako uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu.

NLB Korporativno komuniciranje