O-STA

Odpis dolgov socialno najšibkejšim

20. julija so predstavniki Vlade RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, humanitarnih organizacij, župani, direktorji podjetij ter predsedniki uprav zavarovalnic in bank podpisali sporazum o odpisu dolgov najšibkejšim. Vloge za odpis smo pričeli zbirati danes, 3. avgusta.


Odpis dolgov je enkraten dogodek. NLB bo dolg odpisala osebam z zapadlimi neplačanimi obveznostmi do banke iz naslova kartičnega poslovanja in/ali transakcijskih računov, ki so bile na dan 31. decembra 2014 zapadle več kot 12 mesecev. Višina dolga, ki ga bomo posameznemu prosilcu odpisali bo znana tekom avgusta, seveda bomo potencialne prosilce in širšo javnost o tem pravočasno obvestili.

Kakšne pogoje moram izpolnjevati za odpis?

Dolgove bomo odpisali tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2015 in 30. junijem 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Kako lahko zaprosim za odpis dolgov?

Obrazec je na voljo na naši spletni strani ter v vseh NLB poslovalnicah (pa tudi na centrih za socialno delo, Rdečem križu Slovenije - Zvezi združenj, Slovenski karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije). Ustrezno izpolnjen obrazec nam lahko posredujete:

  • po pošti na naslov: NLB d.d., Sektor za podporo strankam in kontaktni center, Šmartinska 132, 1520 Ljubljana,
  • na elektronski naslov: info@nlb.si,
  • po Fax-u: 01 477 20 58 ali
  • oddate v katerikoli NLB poslovalnici.

V NLB bomo vloge za odpis sprejemali od 3. avgusta do 31. oktobra 2015.

Kdaj mi boste dolg odpisali?

Po prejemu vloge bomo preverili ali je prosilec do odpisa dolga upravičen. Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, bomo s prosilcem za odpis (dolžnikom) sklenili dogovor o odpisu dolga, ki ga bomo odpisali najkasneje 31. januarja 2016.

O vseh podrobnostih odpisa (višini zneska, ki ga bo banka odpisala) vas bomo sproti obveščali. Že sedaj pa smo vam za vsa dodatna pojasnila in informacije na voljo na telefonski številki 01 477 200 00 in elektronskem naslovu info@nlb.si.

Predplačniške kartice za prejemnike socialnih transferjev

Ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, je že ob podpisu sporazuma napovedala tudi projekt uvedbe predplačniških kartic za prejmnike socialnih transferjev. Ker v NLB verjamemo v sodobne rešitve, to tehnologijo pa pravkar uvajamo, se bomo na razpis ministrstva prijavili. Trdno namreč verjamemo, da moramo družbeno odgovornost vtkati v svoje osnovno delo.