O-STA

Konferenca evropskih statistikov pri ZN izvolila novo vodstvo

Ekonomsko komisijo za Evropo pri Združenih narodih vodi Konferenca evropskih statistikov, skupaj s Statistično komisijo. Med naloge konference sodi tudi izboljšanje nacionalnih statististik in njihove mednarodne primerljivosti, skladno s priporočili Statistične komisije in nekaterih specializiranih agencij.

Enainpetdeseto plenarno zasedanje Konference evropskih statistikov je potekalo od 10. do 12. junija 2003 v Ženevi. Na letošnjem zasedanju so generalni direktorji nacionalnih statističnih uradov Evrope, ZDA, Kanade in Avstralije obravnavali dve temi: statistično zaupnost in globalizacijo, oboje na priporočilo biroja, ki ima vodilno vlogo znotraj Konference evropskih statistikov. V razpravi o statistični zaupnosti so udeleženci konference poskušali definirati ravnotežje, v katerem je uporabnikom še omogočen dostop do podrobnejših podatkov in je hkrati preprečeno razkritje statističnih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika ali podjetja.

Včeraj so na Konferenci evropskih statistikov izvolili za predsednico navedenega biroja ga. Katherine Wallman iz ZDA, za podpredsednike pa so bili izvoljeni mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije, g. Vladimir Sokolin, Ruska federacija, g. Svante �-eberg, g. Luigi Biggeri, Italija, ga. Milva Ekonomi, Albanija, in g. Dennis Trewin, Avstralija.

mag. Stane Marn, državni podsekretar