O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Voda v Velenjskem jezeru je primerna za kopanje

Velenje, 17. september 2015 - V časniku Delo je bil v ponedeljek, 14. septembra 2015, objavljen zavajajoč članek z naslovom Jezero s presihajočimi bakterijami.

Zaradi atraktivnosti lokacije in vedno večjega števila kopalcev, smo se na Mestni občini Velenje že leta 2012 odločili, da preverimo, ali je voda po veljavnih predpisih primerna za kopanje. Zato smo že takrat podali predlog za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda.

Dokler se na državni ravni ne opravijo vsi postopki in preverjanja kriterijev za uvrstitev na seznam in s tem vključitev v državno mrežo monitoringa kopalnih voda, izvaja Mestna občina Velenje monitoringe na lastne stroške. Pri monitoringu se izvajalci držijo pravil monitoringa za tiste kopalne vode, ki ta status že imajo. V Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/2008; v nadaljevanju: Uredba) je za kopalne vode določena tudi pogostost vzorčenja, to so 4 vzorci na kopalno sezono. Ker se zavedamo odgovornosti, smo sami določili večjo pogostost vzorčenja - tedensko, in sicer 10 vzorčenj od konca junija do začetka septembra. V vseh 3 letih se je voda pri vsakem zajemu in analizi vzorcev izkazala kot primerna za kopanje (ustrezala je standardom za kakovost kopalnih voda po Uredbi). Za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda, pa je poleg ustreznih rezultatov po kriterijih za kopalne vode potrebno dosegati tudi dobro kemijsko in ekološko stanje. Velenjsko jezero zaradi povečanih vsebnosti sulfata in molibdena (posledica preteklega odlaganja pepela v vodo, onesnaževali se pojavljata predvsem v nižjih plasteh jezera, kjer se kopalci ne kopajo) ne dosega dobrega ekološkega stanja. Kemijsko stanje jezera je dobro.

Profil kopalne vode je bil za Velenjsko jezero izdelan v letu 2013, čeprav pred uvrstitvijo na seznam kopalnih voda ni obvezen.

Poudarjamo, da vrednosti fekalnih bakterij nikoli v obdobju merjenja (2013-2015) niso bile presežene pri niti eni meritvi.

Jezero je živ ekosistem v katerem potekajo mnogotere kemijske in biološke reakcije, je življenjsko okolje živalskih in rastlinskih organizmov, vključno z velikim številom raznih bakterij, kateri del so tudi E.coli, ki pa so fekalnega izvora. Te bakterije so praviloma prisotne v manjšem številu, je pa možno, da se njihovo število skokovito poveča ob prisotnosti večjega števila ptičev, njihovih iztrebkov, gnojenja travnikov v bližini jezera z gnojnico, ki pride v dotoke v jezero in ne nazadnje zaradi velikega števila kopalcev. Visoka temperatura vode še dodatno pospeši razvoj mikroorganizmov. Jezero je v poletnem času plastovito, kar pomeni, da voda kroži samo po zgornji plasti jezera, ki je lepo osvetljeno, bogato z kisikom in primerno toplo. Točkovno onesnaženje se lahko zaradi vetra in tokov razširi po celem jezeru.

Mestna občina Velenje je za preprečevanje navedenega uredila ob jezeru sanitarije ter namestila obvestilne table o neustreznosti hranjenja labodov (zadrževanje ob kopališču). Kmetje so pri izvajanju agrotehničnih ukrepov dolžni upoštevati veljavno zakonodajo, na kar jih opozarjajo tudi pristojne strokovne službe.

Do napačne objave podatkov pri analizi vode je prišlo zaradi napake pri prepisovanju pri izvajalcu mikrobioloških analiz v Nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano Celje. Pravilen podatek je, da so od 816 skupnih bakterij bile le 2 fekalnega izvora in ne obratno kot je bilo prvotno objavljeno.

V kolikor bi prišlo do prekoračenih mejnih vrednosti, bi o tem vsekakor obvestili kopalce, naredili še dodatne analize in sprejeli ukrepe, ki bi zagotovili ustrezno kakovost vode.