O-STA

Otvoritev CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IDRIJA

Idrija, 2. oktober 2015 - V občini Idrija je danes potekala slovesna otvoritev Centralne čistilne naprave Idrija s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem.

Župan občine Idrija, Bojan Sever, je predstavil pomen projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce - Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Idrija za celotno občino v okviru katerega je potekala rekonstrukcija in dograditev obstoječe čistilne naprave.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce - Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Idrija je bil namenjen vzpostavitvi ustreznega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Idrija.

Investicija je obsegala:

  • rekonstrukcijo in dograditev obstoječe čistilne naprave Idrija
  • izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema in rekonstrukcijo neprimerne obstoječe kanalizacije v skupni dolžini 8,53 km, ki bo omogočala kakovostnejše odvajanje odplak v čistilno napravo, s ciljem po zaključku projekta zagotoviti ustrezno čiščenje za vsaj 95 % PE v aglomeraciji Idrija,
  • izgradnjo oz. rekonstrukcijo padavinskih kanalov v dolžini 2,22 km.

Celotna investicija bo dolgoročno pripomogla k zmanjšanju obremenjenosti okolja v porečju reke Idrijce in s tem posledično vplivala na dvig kakovosti bivanja na tem območju ter zagotavljala dodatne možnosti za razvoj turizma, kmetijstva, gospodarstva in vzporednih dejavnosti.

Novo izgrajena čistilna naprava im kapaciteto čiščenja 9000 PE in za delovanje uporablja tehnologijo čiščenja MBBR, ki zagotavlja visok učinek čiščenja s selekcioniranjem mikroorganizmov, hitro in učinkovito ločevanje suspendiranih snovi (blata), zahteva manjši volumen bazena v primerjavi s klasičnim načinom ter je enostavna za upravljanje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Več o vsebini projekta najdete na spletni strani www.idrijca.si.