O-STA

Ekološko usmerjeni razvoj podjetja Indop

EKOLOŠKO USMERJENI RAZVOJ PODJETJA INDOP

Šoštanj, 09. Oktober 2015 - podjetje INDOP je z rednimi testiranji in tesnim sodelovanjem z dobavitelji opreme znižal emisijske izpuste mikro kogeneracijskih enot in z njimi ponovno dokazal zavezanost najvišjim tehnološkim standardom.

Skrb za okolje in energetska učinkovistost proizvodov sta ključna vodnika pri razvijanju in optimizaciji izdelkov podjetja INDOP. Emisijski izpusti mikro kogeneracijskijh enot INDOP dosegajo v svojem razredu najnižje vrednosti, saj je izpust CO pri 15 kW enoti manjši od 55 mg/m3, medtem ko je izpust NOx pri isti enoti manjši od 65 mg/m3. Meritve so izvedeno pod standardnimi tesnimi pogoji za izpušne pline (0°C in 101,325 kPa) ter 5% prisotnosti kisika.

Izpusti NOx so pri INDOP enotah za kar 7 krat nižji od predpisanih in z gotovostjo lahko trdimo, da je podjetje INDOP izjemno ekološko osveščeno in namenja veliko pozornosti ohranjanju in izboljšanju našega življenskega prostora.

Slika 1: Ekološko osveščeno podjetje INDOP

www.gorenje-indop.si

INDOP d.o.o. I Primorska cesta 6a I SI - 3325 Šoštanj