O-STA

Cloud4Wi in zaščita zasebnosti

26.10.2015
Cloud4Wi, ponudnik nove generacije v strežniškem oblaku bivajočih storitev za gradnjo in trženje Wi-Fi omrežij z dodano vrednostjo, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

je kot ponudnik rešitev za brezžična omrežja, usmerjen predvsem v javno dostopna omrežja, zavezan k implementaciji rešitev na ta način, da se čim bolj spoštuje zasebnost obiskovalcev brezžičnega dostopa. Cloud4Wi zbira, rabi in hrani zasebne podatke na način najbolj skladen z zaščito zasebnosti, Clod4Wi se ne skriva za pravnimi teksti, temveč je pripravljen posredovati najnovejše informacije v zvezi s pomisleki o zasebnosti. Dva elementa zaščite osebnih podatkov sta:

  1. Smart-places.org

Omejeni obseg zbiranih podatkov:

- Cloud4Wi zbira samo tiste podatke, ki so nujni za statistike in storitve brezžične analitike, zavezujejo se, da v nobenem primeru NE zbirajo, hranijo ali rabijo osebnih podatkov za karkoli drugega, npr. za preverjanje kreditnega ali zdravstvenega stanja, za posredovanje ali celo prodajo podatkov drugim organizacijam itd. Vse zbrane podatke - MAC naslovi in druge unikatne informacije o priključenih napravah, ali kakršnekoli osebne informacije - se anonimizirajo pomeni se predelajo na ta način, da jih ni več mogoče povezati z osebo, od katere prihajajo.

Možnost zavrnitve (opt-out):

- Obiskovalci javnih brezžičnih omrežij lahko vnašajo MAC naslove svojih naprav v bazo na spletni strani smart-places.org,. S tem dosežejo da ne bo njihovih lokacijskih podatkov hranilo nobeno podjetje, ki je podpisalo dogovor 'Future of Privacy Forum's Mobile Location Analytics Code of Conduct'.

  1. Safe Harbor Privacy Policy

Cloud4wi je skladen z EU pravilnikom 'Safe Harbor Privacy Policy', ki opredeljuje varno izmenjavo osebnih podatkov med Evropo (EU in Švica) in ZDA in predvsem določa pogoje shranjevanja podatkov o Evropskih državljanih na strežnikih Ameriških podjetij. Pravilnik prepoveduje ameriškim podjetjem, ki so zbrala zasebne podatke Evropejcev, posredovanje, hranjenje ali obdelavo na le-teh na lokacijah, ki s strani Evropskih institucij niso opredeljene kot zadosti skladne z varnostnimi standardi.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

http://www.cloud4wi.com/privacycompliance

### ### ###

O podjetju Cloud4Wi

Cloud4Wi je vodilni ponudnik nove generacije v strežniškem oblaku bivajočih storitev za Wi-Fi omrežja, služijo pa ustvarjanju oprijemljivega dobička na več tržnih segmentih. Je hkrati tudi platforma inovativnih storitev, ki zagotavljajo ponudnikom brezžičnega dostopa dodaten prihodek iz ponudbe upravljanih storitev z dodano vrednostjo. Na tržišču 'Wi-Fi Marketplace' dostopne aplikacije lahko zagotovijo boljšo uporabniško izkušnjo, posledično pa tudi izdatne poslovne koristi za brezžičnega operaterja.

Platformo Cloud4Wi so v svojo ponudbo že integrirali različni ponudniki telekomunikacijskih storitev, sistemski integratorji ter prodajalci in z njo uspeli zadovoljiti tudi najzahtevnejšim strankam.

Podjetje Cloud4Wi ima sedež v San Franciscu. V bistvu pa je nastalo z izločitvijo posebnega oddelka iz italijanskega podjetja WinTech, ki ponuja upravljane rešitve in storitve za telekomunikacijske operaterje s poudarkom na brezžičnih tehnologijah naslednje generacije.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.cloud4wi.com

Dodatne informacije:

Matic Knuplež, inženir IT varnosti
matic.knuplez@real-sec.com

REAL security d.o.o.
Meljska cesta 1
2000 Maribor
tel.: 02 234 74 74
http://www.real-sec.com
info@real-sec.com