O-STA

FireEye HX 3.0 za odkrivanje naprednih kroženj na končnih napravah

9.11.2015
FireEye je globalni ponudnik rešitev za samodejno forenzično analiziranje napadov in dinamično zaščito pred naprednimi spletnimi grožnjami, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

je sredi jeseni 2015 predstavil, FireEye HX 3.0, novo različico vodilne rešitve, ki pripelje poznavanje naprednih groženj do končnih naprav in posledično omogoči učinkovito zaščito le-teh, ter popolno vidljivost in preiskovanje varnostne situacije po končnih napravah. Strankam bo na razpolago od 30. 11. 2015 naprej.

FireEye HX 3.0 omogoča še hitrejše odkrivanje in odzivanje proti grožnjam na končnih napravah

FireEye HX Endpoint ponuja varnostnim ekipam naslednje funkcije:

· 'Determine the presence of threats on endpoints'
Prvotni namen FireEye HX rešitve je odkrivanje prisotnosti naprednih škodljivcev na končnih napravah. FireEye HX Triage Viewer prikaže nove incidente, katere so prepoznale FireEye ter druge rešitve, nova funkcionalnost preiskovanja končnih naprav po vsem omrežju pa omogoča odkrivanje potencialnih groženj po celotnem okolju. Odkrito grožnjo lahko varnostne ekipe še podrobneje analizirajo.

· Integrate endpoint and network defenses
FireEye rešitev za končne naprave je v celoti popolnoma integrirana v FireEye ekosistem na MVX tehnologiji temelječih rešitev za odkrivanje naprednih groženj, ki vključuje tudi produkte za spremljanje in odkrivanje škodljivcev v elektronski pošti ali na spletnem prometu. Posledično je mogoče namensko hitro preveriti končne naprave potem, ko je nekje v mrežnem prometu bila odkrita sumljiva vsebina.

· Leverage FireEye Threat Intelligence
Sprotne informacije o najnovejših nevarnostih, katere rešitev sprejema od strežniškega oblaka FireEye DTI, omogočajo sprotno zaznavanje in blokiranje škodljivih aktivnosti že neposredno na končni napravi.

FireEye HX Endpoint 3.0 prinaša še nekaj drugih na odkrivanje do končnih naprav usmerjenih naprednih napadov osredotočenih funkcij. V kombinaciji teh in Triage Viewer, Enterprise Search, ter Live Response lahko dobimo orodje za hitro ugotavljanje ali je korporativno omrežje v nevarnosti napada, kako velikega in s kakšnimi posledicami, kakor tudi za blokiranje oziroma omejevanje napada in preprečevanje nadaljnje škode. S temi orodji lahko varnostne ekipe odkrivajo:

· vstopne vektorje napadalcev v korporativna omrežja,
· morebitne horizontalne premike groženj na druge sisteme v omrežju,
· morebitno preteklo prisotnost napadalca v sistemu,
· trajanja prisotnosti grožnje alki napadalca na končni napravi,
· ali je napadalcu uspelo izvoziti poslovne podatke, ter
· še kaj drugega.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

https://www.fireeye.com/company/press-releases/2015/10/fireeye-introduces-groundbreaking-endpoint-capabilities.html

### ### ###

O podjetju FireEye Inc.

FireEye je globalni proizvajalec sofisticiranih varnostnih rešitev z več kot 1100 velikimi strankami iz vsega sveta vključno z več kot 100 podjetji iz seznama Fortune 500; med najbolj znanimi so Sallie Mae, Equifax, Juniper Networks, Heartland Payment Systems, San Francisco State University, Santa Barbara City College, idr.

Srce FireEye ponudbe je tehnologija izumljena v podjetju - na navideznih strojih temelječa varnostna platforma za sprotno zaščito pred najnovejšimi in najbolj sofisticiranimi grožnjami podjetjem in vladam po vsem svetu. Torej pred napadi, ki so sposobni izogniti se drugim bolj klasičnim varnostnimi rešitvam kot so požarne pregrade, IDS / IPS, protivirusne rešitve na prehodnih točkah ipd. Platforma FireEye Threat Prevention omogoča sprotno dinamično zaščito pred grožnjami brez uporabe vzorcev škodljivega prometa, pri čemer analizira in zaustavlja napade preko različnih vhodno-izhodnih poti, vključno s spletom, elektronsko pošto in datotekami, in na različnih stopnjah življenjskega cikla dolgotrajnega naprednega napada. Jedro platforme sta napredni virtualni pogon in dinamična varnostna analitika, ki skupaj omogočata prepoznavanje in blokiranje kibernetskih napadov v realnem času.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.fireeye.com

Dodatne informacije:

Robert Lubej, projektni vodja
robert.lubej@real-sec.com

REAL security d.o.o.
Meljska cesta 1
2000 Maribor
tel.: 02 234 74 74
http://www.real-sec.com
info@real-sec.com