O-STA

Devet let delovanja podjetja GrECo International

Kot eno prvih in najuspešnejših podjetij, ki so se v Sloveniji pričela ukvarjati z dejavnostjo zavarovalnega posredništva, je bilo leta 1992 ustanovljeno podjetje GrECo International d.o.o. in sicer registrirano za opravljanje pomožnih dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih. Skupaj z matičnim avstrijskim podjetjem GrECo International AG in drugimi partnerji po celem svetu tvori skupino EOS Risq, ki na svetovni ravni predstavlja eno največjih ponudnikov storitev za strokovno svetovanje na področju rizika in zavarovanja za industrijo, trgovino in javno gospodarstvo.

Podjetje je na svojem področju začelo bolj aktivno delovati leta 1995 in trenutno sodeluje z okoli 40 slovenskimi podjetji. Kot eno od prvih, če ne celo edino podjetje na tem področju, se lahko pohvali s pridobljenim zavarovanjem profesionalne odgovornosti, ki je eden od pogojev za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredništva.

Podjetje, ki se odloči za sodelovanje z zavarovalnim posrednikom dobi strokoven pregled obstoječih zavarovanj, pridobitev vseh vrst ponudb za tako premoženjska ali osebna zavarovanja in sicer tako na lokalnem ali mednarodnem trgu, neodvisno svetovanje pri izbiri čimbolj kvalitetnega in cenovno ugodnega zavarovalnega kritja pri kateri koli zavarovalnici ter pomoč pri reševanju odškodninskih zahtevkov.