O-STA

Med prebivalstvom Slovenije do 62. leta starosti prevladujejo moški

Mednarodni dan moških

Povzetek:
Med prebivalstvom Slovenije do 62. leta starosti je bilo 1. januarja 2015 več moških kot žensk. Od moških, ki so očetje, jih je živelo z otroki 312.983, od teh skoraj 27.000 (8,6 %) pa jih je živelo samih z otroki. Moški (očetje) so čedalje pogosteje navzoči pri rojstvu svojih otrok.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5586