O-STA

Saga o IJZ e-uprave 3. del: Opravljajte svoje delo!

Zopet poudarjamo, da Pirati nismo naklonjeni neargumentiranim kritikam državnih organov. Želimo si, da bi država, v imenu državljanov delovala čim bolje. Smo državotvorna stranka z namenom, da dosežemo zakonito in učinkovito delovanje državnih organov, ki se na državljanske pobude odzovejo pravočasno in pri svojem delu delujejo odgovorno. Ravno nasprotno doživljamo pri soočanju mnenj z Ministrstvom za javno upravo, ki neprestano spreminja stališča in se, namesto reševanja, izogiba težavam, ki jih pestijo.

Povzetek dosedanjega dogajanja

V predhodnih člankih smo že omenili zavlačevanje Ministrstva za javno upravo pri posredovanju odgovorov na vprašanja javnega značaja. Tik pred iztekom zakonskega roka smo Pirati dobili odločbo o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja (IJZ) o projektu prenove e-uprave, ki ga izvaja Ministrstvo za javno upravo. Dostop so nam zavrnili, zavrnitev pa so utemeljili z razlogom, da obstaja nevarnost napačnega tolmačenja dokumentov, saj naj bi se ti še spreminjali. Izredno pomembno dejstvo, ki ga je smotrno pri tej 'sagi' izpostaviti je, da projekti, ki jih izvaja država konec koncev služijo državljanom in kot taki nimajo osnove, da njihova dokumentacija ostane tajna. Izgovor, da bi si te dokumente lahko narobe tolmačili je v celoti neutemeljen. Na to kažejo tudi izkušnje pri zahtevi za dostop do dokumentov v zvezi z izgradnjo državnega informacijskega oblaka, v zvezi s katero je Informacijski pooblaščenec zavrgel vse argumente Ministrstva za javno upravo in v celoti pritrdil našim stališčem.

Prenova, ki se je začela leta 2013 temelji na izhodiščnih dokumentih - razpisih, pogodbah in podobno. Takrat nam je minister za javno upravo, Boris Koprivnikar na vprašanje, zakaj ne dobimo vpogleda v dokumente, odgovoril, da je to delovna dokumentacija, nedostopna javnosti.

Tik pred zdajci smo dobili novo odločbo ...

... in ta postavi na glavo trditev ministra, da v IJZ zahtevamo delovno dokumentacijo, kar je že od samega začetka povsem nepomembno dejstvo.

Poleg odločbe smo prejeli nekaj dokumentov, a nič, kar bi nam razjasnilo trenutno situacijo:

  • ponudbo iz leta 2013,
  • pogodbo, ki je bila ravno tako podpisana leta 2013 ter
  • razpisno dokumentacijo z začetki iz leta 2007, ki je bila v pripravah od leta 2005.

Z nadaljnjo analizo dokumentov bomo imeli nekaj dela. Vzeli si bomo nekaj časa ter temeljito preučili njihovo vsebino ...

... Način dela pa je kristalno jasen!

Zavlačevanje na sto in en način

Na ministrstvu so potrebovali 30 dni, do zadnjega dneva roka za odgovor, v katerem so na našo pritožbo, preden bi romala informacijskemu pooblaščencu, odgovorili s poveličano odločbo, ki ima, v primerjavi s prvo, spremenjeno odločitev, ostalo je le slaba A4 stran kopiraj-in-prilepi teksta v obrazložitvi. Še enkrat, za to so potrebovali en mesec. To ni nič drugega, kot izigravanje rokov! Pod krinko 30 dnevnega roka ne skrivajo nič drugega kot zavlačevanje postopka!

Kdo se bolj moti?

Je to nesposobnost zaposlenih na ministrstvu ali je pisanje odločb, ki zagotovilo ministra dobesedno razstrelijo del vsakdanjega dogajanja? S čakanjem do zadnjega možnega dne za odgovor le prekomerno zavlačujejo? In čemu nova odločba, če nam minister zagotavlja, da je bil njihov prvi odgovor povsem legitimen? Kdo je sedaj v zmoti, minister ali zaposleni, ki so napisali novo odločbo?

Vse za to, da bi sumljiv projekt zaključili.

Več kot očitno je, da izkoriščajo prav vse možnosti, da pritožbo zavlečejo do datuma zaključitve projekta, 23.11.2015. Projekt bodo zaključili čez tri dni! Projekt, za katerega bo že samo podizvajalec prejel vsaj 1.5 milijona evrov, skupna vrednost pa ostaja neznanka.

Poraba javnih financ naj bo javna!

Če ima širše državljansko telo omogočen vpogled v dokumente oziroma vsaj v poročila, ki spremljajo nastajajoče pogodbe, lahko potencialne napake in vrzeli v dogovorih skupaj popravimo in zapolnimo, preden nastane trajna škoda! Informacije javnega značaja naj postanejo namenjene sprotnemu obveščanju in sodelovanju javnosti! Poročila preteklih sestankov naj postanejo javno dostopna, da se državljanom, ki so zainteresirani v projekt, omogoči sodelovanje, kar na koncu doprinese k bolj uspešno zastavljenemu projektu in bolj koristni storitvi - od države za državljane! V tej kaši smo vsi skupaj, ven pa bomo prišli le s skupnimi močmi!

Gospod Minister....

Pirati s konstruktivno kritiko opozarjamo na primere nevestnega in neodgovornega dela državnih organov, še zlasti če gre pri tem za utemeljen sum neracionalne porabe javnih sredstev ali korupcije.

Glede na močan sum neracionalne porabe sredstev ali celo korupcije vas kot pristojnega in odgovornega ministra pozivamo da naročite neodvisno revizijo projekta in zadržite plačilo projekta dokler ne bodo zavrženi vsi sumi neracionalne porabe javnih sredstev! Gospod Koprivnikar, opravite svojo dolžnost, prevzemite odgovornost in spravite e-upravo v red!

Naše poslanstvo je, da Slovenija ostane, oziroma končno postane država, ki služi državljanom, ne obratno! Pristojne na Ministrstvu za javno upravo pozivamo, da odpravijo dosedanje slabe prakse zavlačevanj z odgovori in skrivanja informacij javnega značaja. Delovna mesta na ministrstvu terjajo osebno odgovornost pri odločitvah, dobrih ali slabih, zato recite bobu bob, priznajte, kdaj se motite, zavihajte rokave in zagrabite delo, ki vas čaka v prihodnosti ter namesto nenehnega prikrivanja težav in namišljanja, da le-teh ni, težave popravite!

Prenova e-uprave je hudo potreben projekt in hvale vredno je, da so na ministrstvu to potrebno prepoznali. A tudi nujnih prenov se je treba lotiti s trezno glavo!