O-STA

Mestna blagajna v prostorih Delavske hranilnice

Velenje, 15. januar 2016 - Od 4. januarja 2016 projekt Mestne blagajne izvajamo v prostorih Delavske hranilnice, Podružnice Velenje, ki ima sedež na Šaleški cesti 20. Občanke in občani lahko položnice BREZ PROVIZIJE plačujejo vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure na posebej označenih okencih.

V Mestni blagajni lahko občanke in občani Mestne občine Velenje poravnajo položnice, ki jih izstavljajo: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Elektro Celje ENERGIJA, d. o. o., Ferdom, d. o. o., Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, d. o. o., Krajevna skupnost Bevče, Krajevna skupnost Pesje, Krajevna skupnost Plešivec, Krajevna skupnost Šentilj, Krajevna skupnost Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o. o., Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, d. o. o., OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Livada Velenje, OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Šalek Velenje, Pup Saubermacher, d. o. o., PV Invest, d. o. o., Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o., Šolski center Velenje, T-2, d. o. o., Vrtec Velenje, Mestna občina Velenje za kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni. Po novem lahko občani na Mestni blagajni plačujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kar do sedaj ni bilo možno. V lanskem letu je bilo plačanih 216.770 univerzalnih plačilnih nalogov, kar pomeni 18.064 mesečno.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje