O-STA

Ekonomska fakulteta danes praznuje 70 let

Ljubljana, 8. marec 2016; Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani na današnji dan praznuje 70 let. Ustanovljena je bila leta 1946 kot del Univerze v Ljubljani in kmalu po nastanku postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo 38.556 dodiplomskih študentov, 6.775 študentov je končalo magistrski študij, 399 pa jih je pridobilo doktorat znanosti.

Ekonomska fakulteta je v sedmih desetletjih delovanja postala vodilna slovenska izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija na področju ekonomije in poslovnih ved, uveljavljena pa je tudi v širšem akademskem prostoru. Mednarodni akreditaciji odličnosti (EQUIS in AACSB) jo uvrščata med 116 poslovnih šol na svetu z obema najpomembnejšima akreditacijama na področju poslovnega izobraževanja , kar je zavidljiv dosežek v svetovnem merilu. Akreditaciji za fakulteto pomenita priznanje najvišje kakovosti in utrjujeta njeno mednarodno prepoznavnost in ugled ter zaposljivost njenih diplomantov.

Na fakulteti so in še vedno poučujejo ugledni slovenski in tuji ekonomisti ter strokovnjaki s področja poslovnega izobraževanja. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe ter uresničevanju ciljev, ki so opredeljeni v viziji in poslanstvu fakultete. Ekonomska fakulteta se je zavezala k udejanjanje Načel za odgovorno izobraževanje na področju managementa, ki spodbujajo k vključevanju konceptov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v vse dejavnosti fakultete.

Skozi desetletja delovanja je Ekonomska fakulteta nanizala številne povezave s poslovno skupnostjo in širšim družbenim okoljem, ki se kažejo v vpetosti predstavnikov podjetij in drugih organizacij v fakultetno skupnost in v njihovi aktivni vlogi pri upravljanju fakultete. Fakulteta je posebej ponosna na Alumni klub, združenje vseh diplomantov, ki šteje preko 11.000 aktivnih članov.

V jubilejnem letu 2016 bo Ekonomska fakulteta organizirala in gostila številne strokovne in poslovne dogodke z namenom predstavitve svojega delovanja in počastitve pomembnega jubileja. Jeseni bo fakulteta niz svojega dolgoletnega delovanja predstavila na slavnostni akademiji, jubilejno leto pa bo zaključeno z mednarodno dekansko konferenco poslovno ekonomskih šol v okviru Evropskega združenja za razvoj managementa , ki bo februarja 2017 v Ljubljani.