O-STA

Življenjska zavarovalnica NLB Vita v letu 2015 dosegla izjemne rezultate

18. marec 2016

Objavljeno Revidirano letno poročilo 2015 kaže, da je čisti dobiček zavarovalnice v letu 2015 presegel rekordnih 7 milijonov evrov. Obračunana kosmata premija je prvič v zgodovini presegla 62,5 milijonov evrov, prav tako prvič v zgodovini svojega obstoja pa je zavarovalnica na letni ravni, z 10,8 odstotnim tržnim deležem, zasedla četrto mesto med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami.


Slovenski zavarovalniški trg je v letu 2015 posloval uspešno. Skupen obseg zbranih kosmatih premij se je povečal za 2 odstotka, od tega na področju življenjskih zavarovanj za 5,7 odstotkov. Med vsemi zavarovalnicami je v zadnjih letih največjo rast premije izkazovala NLB Vita,ki je še posebej uspešna na segmentu naložbenih življenjskih zavarovanj s produktom NLB Vita Multi, kjer strankam jamčijo najmanj 80 odstotno izplačilo neto vložka ob dospetju investicijskega paketa z vezavo na izbrane podsklade družbe NLB Skladi.

Knjigovodska vrednost kapitala življenjske zavarovalnice NLB Vita je konec leta 2015 presegala 55 milijonov evrov. Bilančna vsota se je povečala na 371 milijonov evrov, kar je v primerjavi s prejšnjim letom 8 odstotno povečanje. Rezultate, ki presegajo stare in postavljajo nove mejnike v njenem poslovanju, je življenjska zavarovalnica NLB Vita dosegla s prizadevanji vseh zaposlenih in podporo obeh lastnikov, največje zasluge za uspešno realizacijo prodaje pa gredo finančnim svetovalcem poslovne mreže NLB, ki so skozi celotno leto uspešno tržili zavarovanja NLB Vite. Finančni svetovalci NLB v okviru finančnega nasveta svojim strankam predstavijo tiste zavarovalne produkte, ki se optimalno prilegajo njihovim željam in potrebam. Poleg tega pa so strankam na razpolago ves čas trajanja pogodbe.

Novosti preteklega leta

V letu 2015 je NLB Vita še razširila svoj produktni portfelj, obstoječe produkte pa prilagodila aktualnim tržnim razmeram. Svojim strankami je ponudila novo nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda in vse leto aktivno tržila lani predstavljeno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina. Velik del aktivnosti je NLB Vita usmerila v digitalizacijo v smislu konstantnega razvoja spletnega mesta, kvalitetenega spletnega oglaševanja z relevantno vsebino, prodajo NLB Vita Tujine preko spletne strani in s komunikacij preko družbenih omrežij. Vse to z namenom pomoči prodaje finančnim svetovalcem NLB banke in povečanju prepoznavnosti zavarovalnice.

Kot družbeno odgovorno podjetje je NLB Vita tudi v letu 2015 posebno pozornost namenila segmentu najmlajših. Kot sponzor so podprli dogodke namenjene otrokom in sicer Čarobni dnevi, Otroški bazar in Pikin festival. Prav tako so sodelovali pri Teku trojk in s Cankarjevim domom.

Pogled naprej

Zaradi nizkih obrestnih mer in agresivne politike ECB se vodilne evropske finančne inštitucije vse bolj usmerjajo tudi v področje zavarovalništva in tako poskušajo povečevati delež neobrestnih prihodkov. Po ocenah Swiss Re iz novembra 2015 naj bi globalno realna rast premij neživljenjskih zavarovanj v letih 2016 in 2017 presegla 3 odstotke letno, predvsem na račun višje rasti na razvijajočih se trgih. Na segmentu življenjskih zavarovanj pa je pričakovana realna rast premije nekoliko nižja - med 2 in 2,5 odstotka. Med ključna tveganja analitiki uvrščajo šibko gospodarsko okrevanje, nizke obrestne mere, visoka nihanja na kapitalskih trgih in okrepljeno oz. zahtevnejšo regulacijo.

Ob objavi Revidiranega letnega poročila za leto 2015, je predsednica uprave dr. Barbara Smolnikar v svojem nagovoru izrazila ponos nad doseženimi rezultati in posebej pohvalila trud finančnih svetovalcev NLB in svojih sodelavcev, s katerimi NLB Vita, življenjska zavarovalnica, že vrsto let dosega izjemne rezultate. "Življenjska zavarovalnica NLB Vita bo tudi v prihodnje, v sodelovanju s finančnimi svetovalci iz NLB, strankam zagotavljala oseben odnos in profesionalno storitev." Dolgoročni kot tudi kratkoročni cilj poslovanja zavarovalnice namreč ostaja pridobivanje novih strank na področju življenjskih zavarovanj ohranitev vodilne vloge na področju bančnega zavarovalništva v Sloveniji.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost