O-STA

Zlati znak Jožefa Stefana na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Institut Jožefa Stefana vsako leto podeli nagrade Zlati znak Jožefa Stefana, ki jih prejmejo odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved. Letos je Zlati znak za svojo doktorsko disertacijo prejel dr. Dejan Dovžan iz ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, ki je raziskoval pod mentorstvom prof. dr. Igorja Škrjanca.

O področju dela

V svojem raziskovalnem delu z naslovom "Rekurzivna mehka identifikacija v vodenju in nadzoru procesov" obravnava problematiko, ki je na področju nelinearnih, časovno spremenljivih, dinamičnih sistemov zelo aktualna. Gre za problematiko identifikacije procesa na osnovi sproti pridobljenih podatkov oziroma toka podatkov. Reševanje tovrstnih težav je zanimivo na različnih področjih, kjer poskušamo delovanje procesa spremljati in opazovati morebitne spremembe v njegovem delovanju. Razvita metoda je bila uporabljena v sistemu za zaznavanje napak in izpadov senzorjev na čistilni napravi. S predlagano metodo lahko iz prihajajočih podatkov, ki jih zajemamo na napravi, sprotno identificiramo model, ki te podatke medsebojno povezuje in ugotavljamo, ali je v teh relacijah prišlo do kakšne spremembe, ki lahko govori o nepravilnem delovanju. Hkrati pa lahko v primeru izpada določenega senzorja merjeno spremenljivko, ki jo ta senzor meri, ocenimo na osnovi identificiranega modela. Govorimo o tako imenovanem mehkem senzorju.

Uspehi dr. Dejana Dovžana

Z razvito metodo je dr. Dejan Dovžan osvojil tudi prvo mesto na tekmovanju v učenju mehkih sistemov na osnovi izmerjenih podatkov na World Congress on Computational Intelligence leta 2012 v Brisbanu, ki ga organizira IEEE Computational Intelligence Society. Leta 2013 je za svoje doktorsko delo prejel tudi Vodovnikovo nagrado Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na veliko odmevnost njegovega dela kaže tudi 117 citatov, od tega 26 na najbolj citirano delo. Dr. Dejan Dovžan je v času svojega doktorskega študija pokazal izjemno inovativnost, prodornost, temeljitost in veliko predanost reševanju zahtevnih problemov. Njegovo delo odpira široko področje, daje možnosti novih raziskovanj in velik nabor možnosti za aplikacijo metode v praksi.