O-STA

13. Statistični dnevi, mednarodno posvetovanje: Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov

Ljubljana, 21. november - Trinajsto mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov bo potekalo od 24. do 26. novembra v hotelu Radin v Radencih. Pri usklajevanju slovenske statistike z evropskim pravnim redom je izmenjava znanja in dobre prakse z drugimi statističnimi uradi in mednarodnimi statističnimi agencijami še posebej pomembna - to pa omogočajo tudi posvetovanja kot je Statistični dnevi.

Vsebina letošnjega posvetovanja je namenjena aktualnim dogajanjem in nalogam, ki so pred statističnimi uradi po razširitvi Evropske unije. S članstvom naraščajo tudi obveznosti državne statistike, še več, njena kakovost in pravočasnost bosta vse pogosteje določali položaj Slovenije v EU-ju.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2003 predseduje finančni minister dr. Dušan Mramor, ki ga bo zaradi drugih obveznosti nadomeščal na posvetovanju mag. Anton Žunič, državni sekretar. Posvetovanje bo otvoril dr. Janez Stare, predsednik Statističnega društva Slovenije, uvodoma pa jih bo nagovorila generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije mag. Irena Križman.

Tridnevno posvetovanje bo razdeljeno v tematske sklope s predstavitvami in okroglimi mizami. Problematiko področja razvoja nacionalnih računov kot podpore za vodenje ekonomske politike, sekcijo pod vodstvom Janeza Košaka, Banka Slovenija, bodo osvetlile izkušnje finskega, češkega in slovenskega statističnega urada, svoj pogled pa bo predstavil tudi Statistični urad evropskih skupnosti, Eurostat.

V sekciji o izobraževanju uporabnikov bodo pod vodstvom prof. dr. Anuške Ferligoj razpravljali predstavniki več statističnih uradov, univerz, vladnih inštitucij in predstavnik podjetja.

V sekciji staranje prebivalstva in njegovem vplivu na obseg socialnih pravic bodo predstavljeni različni pogledi raziskovalcev ljubljanske univerze, SAZU, Inštituta za varovanje zdravja in Urada za makroekonomske analize in razvoj. V tej sekciji bo predstavljen tudi projekt za spremljanje javnih zdravstvenih zadev s pomočjo zdravstvenih kazalnikov v razširjeni Evropski uniji.

Sekcijo z naslovom spremljanje razvoja na podlagi statističnih kazalnikov, ki jo bo vodil dr. Janez Šušteršič, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj, bodo prikazani različni kazalniki, vsi namenjeni spremljanju določenih politik, okoljskega razvoja, regionalnega razvoja, trajnostnega razvoja, poslovanja itd.

Razvojne dosežke s statističnega področja, ki pomembno prispevajo k večji kakovosti prihodnjega dela, bodo predstavili številni statistiki uradov in izobraževalnih inštitucij.

Posvetovanja Statistični dnevi 2002 se bo udeležilo več kot 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov, med njimi 22 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih agencij in tujih fakultet s statističnim raziskovanjem.

Program posvetovanja, aktivni udeleženci in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu http://www.gov.si/zrs/slo/index.html.

Vljudno vabljeni,

Kontaktna oseba:

Ida Repovž Grabnar, informacijsko središče, tel.: 241 52 80.

Mag. Irena Križman

generalna direktorica