O-STA

Seminar: Spremembe zakona o varstvu okolja (ZVO-1) premierna predstavitev novosti

Z 10. majem 2016 je v veljavi novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), ki prinaša predvsem prenos zahtev Direktive 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, v slovenski pravni red. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) je v zadnjih letih doživel tudi druge spremembe, predstavitev le-teh od novele ZVO-1C dalje pa bodo predstavljene na seminarju.

Predavatelji na seminarju so tudi avtorji komentarja Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki je leta 2010 izšel pri Inštitutu za javno upravo v Ljubljani v knjižni izdaji (vključeval je novelo ZVO-1C). Vsi avtorji komentarja so sodelovali pri njegovi posodobitvi, tako, da bo slušateljem seminarja premierno predstavljen tudi najnovejši komentar ZVO-1, ki vključuje tudi že novelo ZVO-1I.

Komentar je na voljo izključno v e-obliki, več pa si lahko ogledate v
e-paketu Varstvo okolja.

KDAJ IN KJE

 • Termin seminarja: četrtek, 9. 6. 2016
 • Kraj: Ljubljana, GH Union
 • Čas: od 9.00 do 14.30
 • Cena: 190 € (ne vključuje DDV)

PROGRAM

 • Zakon o varstvu okolja: spremembe in dopolnitve od ZVO-1 C do ZVO-1I
 • Kako narediti prostorsko načrtovanje bolj učinkovito
 • Gospodarske javne službe
 • Okoljevarstveno dovoljenje
 • Postopki v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji in obratovanjem naprav

KDO BO Z VAMI

 • Dušan Pichler
 • Prof. dr. Senko Pličanič
 • Prof. dr. Rajko Pirnat
 • Mag. Tanja Pucelj Vidović
 • Rok Pavlin
 • Domen Neffat

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z okoljevarstveno zakonodajo tako v gospodarstvu, na občinah, v podjetjih ter v javni upravi.

Več o programu in prijava

DARILO ZA VSAKEGA UDELEŽENCA SEMINARJA

Vsak udeleženec brezplačno prejme Komentar Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) v knjižni obliki iz leta 2010.