O-STA

e-paket Varstvo okolja z e-komentarjem ZVO-1

Sproti ažurirana Zakon o varstvu okolja in njegov komentar v e-obliki

Spoštovani,

predstavljamo vam novo rešitev - e-paket Varstvo okolja z e-komentarjem (ZVO-1), ki vam omogoča dostop do sproti ažuriranega Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in njegovega komentarja v elektronski obliki. Komentar vključuje tudi zadnjo novelo ZVO-1l.

Glavna korist e-paketa

Zakon s komentarjem v fizični obliki postane zastarel, takoj ko se spremeni zakonodaja. Ponatis knjige ob vsaki spremembi bi bil seveda neracionalen. Zato je ključna prednost e-paketa, da je ažuriran na dnevni ravni, raste in se spreminja skupaj z zakonodajo, obenem pa shranjuje in omogoča pregled vseh dosedanjih sprememb zakonodaje in komentarja zakona, dodana pa je tudi povezana sodna praksa.

Priznani avtorji komentarja

E-paket Varstvo okolja smo razvijali v sodelovanju s priznanimi avtorji komentarja Zakona o varstvu okolja (ZVO-1): dr. Rajko Pirnat, dr. Senko Pličanič, Dušan Pichler, mag. Tanja Pucelj Vidović, Sonja Kelšin. Komentar obsega vse spremembe zakona, vključno z zadnjo novelo ZVO-1I, ki je pričela veljati 10. 5. 2016.

Vsebina e-paketa Varstvo okolja z e-komentarjem (ZVO-1):

  • najnovejši e-komentar Zakona o varstvu okolja (vključuje tudi že novelo ZVO-1I)
  • osnovni zakon: ZVO-1 z vsemi čistopisi
  • njegov predhodnik: ZVO z vsemi čistopisi
  • vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi
  • vse sodne odločbe, sprejete na njegovi podlagi
  • sodbe Sodišča EU in direktive EU

Več o e-paketu Varstvo okolja

Prihranite čas, bodite na tekočem z novostmi in dostopajte do vseh preverjenih informacij na enem mestu!

Tax-Fin-Lex d.o.o.