O-STA

Tehniško izobraževanje v osnovnih, srednjih in višjih šolah

V okviru tematskih večerov na temo Izzivi tehniškega izobraževanja v Sloveniji bo v četrtek, 30. junija 2016, ob 16. uri, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani potekal prvi tematski večer z naslovom Tehniško izobraževanje v osnovnih, srednjih in višjih šolah. Organizator tematskih večerov je Inženirska akademija Slovenije, tokratni nabor predavanj pa bosta s svojim vložkom popestrila tudi strokovnjaka s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Dogajanje bo povezoval in vodil prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan UL FGG, ki je tudi sicer član IAS, s svojimi prispevki pa bodo sodelovali:

Prof.dr. Janez Možina (IAS): Uvodna beseda

Prof.dr. Zdenko Medveš (UL FF): "Problemi tehnike v izobraževalnem sistemu"

Mag. Elido Bandel (CPI):"Tehniški predmeti v osnovnih, srednjih in višjih šolah"

Prof.dr. Janez Bešter (UL FE, IAS in idejni oče pobude Inženirji bomo!): "Promocija inženirskih poklicev med učenci in dijaki"

Doc.dr. Darko Zupanc (RIC): "Standardi, kakovost in pravičnost v šolstvu"

Mag. Jože Renar (GZS): "Vajeništvo in zaposlovanje tehnikov"

Vljudno vabljeni vsi člani Inženirske akademije Slovenije in zainteresirana javnost, saj bo po predavanjih sledila razprava. Za udeležence tematskega večera je zagotovljen parkirni prostor na parkirišču UL FKKT.