O-STA

Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije.

Datum: 10.7.2016-14.7.2016

Tematika: prihodnost evrope, medkulturno razumevanje, aktivno državljanstvo
St. Mladih: 150
St. Sodelujocih drzav: 21

Gostje in podporniki: Klemen Žumer, Milan Brglez, Ministrstvo za zunanje zadeve

Evropski mladinski parlament (European Youth Parliament) je neodvisna in nepolitična organizacija, ki jo vodijo izklljučno študenti in dijaki. Prisotna je v več kot 40 državah med njenimi podporniki so tudi pomembni odločevalci kot na primer Martin Schulz in Jean-Claude Juncker. Njen cilj je neformalno izobraževanje in spoznavanje z delovanjem evropskih institucij preko simulacije sej Evropskega parlamenta. Mladi preko tega inovativnega koncepta izboljšujejo svoje veščine na mnogih področjih, vključno z veščinami javnega govorništva, argumentacije, kritičnega razmišljanja, angleškega jezika itd.

Takšna seja se bo odvijala tudi letos v Ljubljani in sicer med 10. In 15. julijem 2016. To bo druga nacionalna seja Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije, ki se jo bodo udeležili številni mladi iz Slovenije in ostalih evropskih držav. Omenjena seja je največji dogodek leta za Slovensko organizacijo. Organizatorji in udeleženci bodo mladi med 15 in 22 let in njihov cilj je ustvariti resolucije, za rešitev problemov sodobnega časa. Te resolucije bodo kasneje udeleženci predstavili političnim odločevalcem na zadnjem dogodku conference, Gala večeru v Stekleni dvorani hotel Union. Celoten projekt je neprofiten, organiziran s pomočjo stedstev sklada Erasmus +, donacije Pošte Slovenije in podprt s strain Ministrstva za zunanje zadeve.


Cilji sej Evropskega mladinskega parlamenta so dvigniti raven poznavanja evropskih težav, spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva in motiviranja mladih, da se aktivno vključijo v reševanje evropske in lokalne problematike. Prav tako želijo razvijati medkulturni dialog in raznolikosti idej, prispevati k razvoju osebnih lastnosti evropske mladine ter ponuditi forum, kjer lahko mladi izražajo svoja mnenja, brez pritiska drugih. Čeprav šole aktivno delajo na tem področju, so teme reševanja aktualnih problemov zelo primerne za dopolnitev obstoječih izobraževalnih sistemov ter razvijanju politične kulture.

Link do Facebook strani dogodka: https://www.facebook.com/profile.php?id=105997033140623&fref=ts