O-STA

TFLzaložba

Dragi bralci,

v družbi Tax-Fin-Lex smo v zadnjih letih naredili precej inovativnih prebojev na področju obdelave in posredovanja informacij v elektronski obliki. A narava dejavnosti je terjala razširitev tudi na bolj klasična področja, tj. organizacijo izobraževanj in založništvo. Še posebej zadnje leto je bilo v tem pogledu izjemno uspešno, nazadnje s soorganizacijo dogodka Stvarnopravni dnevi z 200 udeleženci, v tem kratkem obdobju enega meseca pa pričakujemo tudi dve zelo pomembni knjižni deli: v začetku junija smo skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Planetom GV izdali delo Sodobno stvarno pravo, že v petek pa bo izšla knjiga ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili k noveli G dr. Nine Plavšak.

SODOBNO STVARNO PRAVO (uredniki: dr. Miha Juhart, dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur) - delo je namenjeno sodnikom, odvetnikom, notarjem ter pravnikom v finančnih institucijah, gospodarskih družbah, občinah in drugih organizacijah, ki pri svojem delu obravnavajo različne, pogosto zapletene pravne položaje s področja stvarnega prava, in za uspešno delo potrebujejo odgovore na zahtevnejša pravna vprašanja, utemeljene z jasnimi in notranje skladnimi pravnimi argumenti. Namenjeno je tudi vsem drugim, ki želijo poglobiti svoje znanje s področja stvarnega prava. Avtorji so: dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur, Miha Verčko, Maja Zorman, Bojan Podgoršek, dr. Matija Damjan, Tomaž Pavčnik, Jana Petrič, dr. Matjaž Tratnik in Joža Velkaverh.

ZFPPIPP-G z uvodnimi pojasnili (avtorica: dr. Nina Plavšak) - zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (novela ZFPPIPP-G) je začela veljati 26. aprila 2016. V nekaj dneh bodo izšla uvodna pojasnila k ZFPPIPP-G, knjiga pa bo vključevala besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih bodo navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja. V uvodnih pojasnilih bo dr. Nina Plavšak sistematično razložila vse spremembe in dopolnitve, ki jih je uveljavila novela ZFPPIPP-G. Obširno bo razložila tudi novo ureditev zlorabe pravice do odpusta obveznosti in analizirala vse učinke stečajnega postopka in prodaje v stečajnem postopku za stvarne pravice na nepremičnini.

Družba Tax-Fin-Lex s tem celovito zaokrožuje svoje poslanstvo posredovanja aktualnih in verodostojnih pravnih informacij v vseh oblikah, posredovanih na sodobne in klasične načine. Za dodatne ideje in predloge pa bomo seveda hvaležni tudi zvestim uporabnikom in bralcem, zato nam lahko pišete na e-naslov zalozba@tax-fin-lex.si, na katerem smo Vam na voljo tudi za morebitna dodatna pojasnila.

S prijaznimi pozdravi,

Tax-Fin-Lex d.o.o.