O-STA

Družbi BTC kot prvi v Sloveniji certifikat ISO 55001:2014 za kakovostno upravljanje s premoženjem

Družba BTC je prva v Sloveniji prejemnica certifikata ISO 55001:2014 - za sistem upravljanja s premoženjem. Tega je po uspešno opravljeni presoji poslovne enote BTC PROP podelil Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ), in sicer za kakovostno upravljanje nepremičnin in premoženja poslovnih partnerjev. Družba BTC je tudi nasploh med prvimi prejemniki teh certifikatov, podeljenih s strani mednarodnega združenja certifikacijskih organov za ocenjevanje sistemov vodenja IQNet. Ta letno izda četrtino certifikatov za sisteme vodenja na svetu.

Poslovna enota BTC PROP, ki deluje pod okriljem družbe BTC, uspešno trži znanje in rešitve za premagovanje izzivov lastnikov nepremičnin in sicer v okviru treh ključnih segmentov: upravljanje nepremičnin, upravljanje premoženja in priprava prilagojenih rešitev za poslovne partnerje. Družba BTC tako upravlja lastne nepremičnine in nepremičnine drugih lastnikov. Skupna izmera vseh nepremičnin v upravljanju znaša več kot milijon kvadratnih metrov.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, poudarja pomen odprtega dialoga in ustvarjanja inovativnih rešitev za poslovne partnerje: "Pridobitev certifikata ISO 55001:2014 dokazuje poslovno odličnost, sledenje smernicam za trajnostni razvoj in uporabo najnovejših tehnologij poslovne enote BTC PROP. Poslovnim partnerjem nudimo celovite, zanesljive in učinkovite storitve na področju upravljanja njihovih nepremičnin in premoženja."

Igor Likar, direktor SIQ, poudarja pomen ocenjevanja in certificiranja za razvoj družbe, ki bo temeljila na znanju, proizvodih in storitvah najboljše kakovosti: "Za dolgoročno družbeno dobrobit mora vsaka organizacija svoje premoženje upravljati optimalno in trajnostno. Takšno dejavnost upravljanja z nepremičninami in premoženjem v lasti partnerskih poslovnih subjektov smo prepoznali pri družbi BTC, ki je kot prva s prejemom certifikata ISO 55001:2014 postala zgled drugim podjetjem v panogi. S tem je namreč nadgradila svoj sistem vodenja kakovosti, delovanje po zahtevah standardov pa je tudi zagotovilo za zadovoljstvo poslovnih partnerjev poslovne enote BTC PROP."

Odlike, zaradi katerih v konkurenci okoli 130 mednarodnih družb s področja upravljanja nepremičnin lastniki nepremičnin zaupajo prav BTC PROP, so strokovno znanje, izkušnje, fleksibilnost in organizacija. Vse to namreč prispeva k optimizaciji poslovanja, plemenitenju premoženja in doseganju konkurenčne prednosti poslovnih partnerjev. Pomemben dejavnik uspešnega in učinkovitega poslovanja je uporaba sodobnih informacijskih, komunikacijskih in trajnostnih tehnologij in orodij. Takšna je tudi vrhunska tehnologija IBM Maximo. Omogoča celovito upravljanje storitev in sredstev ponudbe nepremičnin, naložbenih projektov in energije za večjo učinkovitost vseh poslovnih procesov. Lastniku nepremičnin omogoča transparenten in neposreden vpogled storitev družbe BTC ter spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti.

Upravljanje nepremičnin s strani specializiranih ponudnikov, kar je v tujini že uveljavljena praksa, se vse bolj uveljavlja tudi v slovenskem prostoru. Družba BTC v okviru storitev poslovne enote BTC PROP sodeluje z lastniki nakupovalnih in trgovskih središč, poslovnih prostorov ter ostalih nestanovanjskih nepremičnin. Celovito upravljanje nepremičnin in premoženja poslovnim partnerjem omogoča osredotočenost na osnovno dejavnost. Poleg certifikata ISO 55001 za sistem upravljanja s premoženjem ima družba BTC še tri certifikate: ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, pridobljen leta 1998, ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, ki ga je družba dobila 2006, in od leta 2012 še ISO 50001 za sistem upravljanja z energijo.

Podrobnosti o delovanju poslovne enote BTC PROP preberite na naslednji spletni strani.

Dodatne informacije: BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si