O-STA

PONOVITEV SEMINARJA: 6 mesečna praksa SRS 2016 - pogosta vprašanja in primerjava z MSRP

V teh dneh se je zaključilo prvih šest mesecev odkar so v uporabi prenovljeni Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) ter tudi prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. V praksi so se že pojavila številna vprašanja v zvezi s tem in prav njim je namenjen ta seminar. V kratkem bodo v Uradnem listu objavljena tudi prva tri Pojasnila k SRS. Tematika bo predstavljena na konkretnih primerih, uporabili bomo e-paket SRS 2016 s 400 zgledi knjiženj in izpostavili vsa tista, kjer se je v praksi do sedaj pojavilo največ vprašanj.

PROGRAM

Sistematika SRS 2016

Spremembe po posameznih kategorijah

- Izračun bilančnega dobička

- Dobro ime

- Revalorizacije opredmetenih sredstev

- Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja

Poštene vrednosti in slabitev

Prehod na SRS 2016

- Prehod na SRS 2016 na zgledu - tudi davčni vidik

- Zahtevana razkritja v letnih poročilih 2016

- Medletno poročanje - posebnosti

Prehod na MSRP 2016

- Seznam veljavnih standardov MSRP

- Predstavitev izbranih razlik v primerjavi s SRS

- Napotki za prehod na MSRP

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem računovodjem in finančnikom, ki uporabljajo Slovenske računovodske standarde ter vsem tistim, ki načrtujejo prehod na Mednarodne računovodske standarde. Le-ti pri marsikaterem računovodji zaradi svoje obsežnosti vzbujajo nelagodje, na seminarju pa boste spoznali, da so SRS precej skladni z MSRP, saj so to standardi, ki se uporabljajo že v 140 državah.

Vsebina seminarja je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva. Še posebej ga priporočamo tistim, ki morajo sprejeti odločitev o morebitnem prehodu na MSRP.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

KDAJ IN KJE

- Termin seminarja: četrtek, 25. 8. 2016

- Kraj: Ljubljana, GZS, Dimičeva 9

- Parkiranje: brezplačno

- Čas: od 9.00 do 13.45

- Cena: 120 € (ne vključuje DDV)

Več o programu in prijava

DARILO ZA VSAKEGA UDELEŽENCA SEMINARJA

Dodatna ura izobraževanja: Predstavitev rešitev iz MSRP, ki se razlikujejo od SRS ter možni učinki ob prehodu na MSRP!

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.