O-STA

Rudolg Moge ostaja predsednik Statističnega sveta RS

Člani Statističnega sveta Republike Slovenije so na 11. seji za predsednika Sveta izvolili dosedanjega predsednika Rudolfa Mogeta, poslanca Državnega zbora RS, za njegovo namestnico pa Genovefo Ružić, namestnico generalne direktorice Statističnega urada RS. Svet je v nadaljevanju obravnaval in sprejel Predlog letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2004. Za eno od prihodnjih sej je Statistični svet predvidel obravnavo statistike v luči uporabnikov.

Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta Republike Slovenije