O-STA

Pridobili skoraj milijon evrov nepovratnih sredstev

Mestna občina Velenje je 22. novembra 2016 prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije o odobrenem sofinanciranju projekta Razširitev poslovne cone Stara vas v višini do največ 979.564,39 evra (na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017).

Pričakujemo, da bomo pogodbo z ministrstvom podpisali v mesecu decembru, saj je Mestna občina Velenje včeraj uspešno prestala kontrolo na terenu, s katero so preverjali resničnost navedenih podatkov v vlogi za sofinanciranje projekta.

Mestna občina Velenje bo odobrena sredstva namenila za prostorsko ureditev poslovne cone. Konec leta 2015 smo pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev komunalne infrastrukture, vključno z energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na omenjenem področju. Predvidoma v letu 2017 bodo skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem na tem območju stekla prva gradbena dela. Z izvedbo projekta bomo tako pridobili okoli 23 tisoč kvadratnih metrov na novo opremljene poslovne cone.

Z zagotavljanjem potrebne infrastrukture bomo omogočili nadaljnji razvoj podjetništva v občini, saj je bil pogoj javnega razpisa, da bodo podjetja v Poslovni coni Stara vas ustvarjala nova delovna mesta. Pomembna prednost nove poslovne cone je tudi neposredna bližina predvidene trase 3. razvojne osi.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje