O-STA

Jutri vlagamo peticijo v Državni zbor

Jutri, 14.12.2016, se bomo ob 14. uri mudili v Državnem zboru, kjer bomo Pirati osebno vložili 5000 podpisov proti noveli zakona o občinskem redarstvu.

Z novelo zakona o občinskem redarstvu dobivajo redarji pooblastila, ki so vedno bolj podobna policijskim. Najbolj pereča sprememba je prav uporaba telesne sile in plinskega razpršilca, ki so naslovljeni v spremembah 14. člena.

Redarji bodo z noveliranim zakonom lahko s telesno silo ali plinskim razpršilcem, ne samo odvrnili napad, ampak silo uporabili tudi za obvladovanje upirajoče osebe. Potrebno je poudariti, da nas lahko ob sumu, da bomo storili prekršek redarji legitimirajo in pridržijo. Če ugovarjamo, pa lahko z noveliranim zakonom uporabi telesno silo (strokovne prijeme, strokovne udarce in strokovne mete) in solzilec tudi na otrocih, invalidih in vidno nosečih ženskah, če se upirajo pridržanju. Bodimo pozorni: ne gre se za to, ali se to v praksi dogaja ali bo dogajalo - ker zakon to dovoljuje, se lahko zgodi.

Poleg nejasne zakonodaje je kritično tudi usposabljanje redarjev, ki ga novela zakona ne ureja.

Ko uradna oseba dobi delna policijska pooblastila, na sebi nosi človeku nevarno orodje ter 'orožje' in se od njega pričakuje, da varuje javno premoženje in izvršuje državni monopol nad fizično prisilo, štirje meseci 'uvoda v redarstvo' niso dovolj.

Policisti se na svoje delovno mesto pripravljajo z dvemi leti višje šole. Pred spremembo izobraževalnega sistema so opravljali štiri leta srednje policijske šole. Obstoječ nivo izobraževanja ni primeren za odgovornosti, ki jih v Sloveniji nosi redar, zato Pirati zahtevamo, da država izobraževanje te veje represivnega organa vzame resno in dosledno izboljša kvaliteto izobraževanja in izobrazbe, ki so jo redarji deležni.

Zaradi nastalega položaja Državnemu zboru, ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za notranje zadeve naslavljamo peticijo, kjer jih pozivamo, naj zavrnejo širjenje pooblastil občinskih redarjev in opozarjamo, da tak način dela ni sprejemljiv!