O-STA

46. PODELITEV "NAGRAD PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA"

V četrtek, 15. decembra 2016 je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru (UM FERI) potekala že 46. podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča. Organizacijo dogodka si UM FERI izmenjuje s Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani (UL FE) pod sponzorskim okriljem Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED.

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljuje od leta 1970 dalje. Vključno z letom 2016 je bilo podeljenih 288 nagrad - od tega 162 nagrajencem iz ljubljanske, 61 iz mariborske in 65 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 54 doktoratov znanosti, 90 znanstvenih magistrskih nalog in 144 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Tovrstne nagrade so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času restriktivnih gospodarskih razmer, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

Osrednji govorniki dogodka so imeli govor rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar, dekan UM FERI prof. dr. Borut Žalik, prodekana za finančne zadeve in kakovost UL FE izr. prof. dr. David Nedeljković, ter predsednik odbora za podeljevanje nagrad dr. Zvonko Toroš.

Izmed 9 predlaganih del, je komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča v sestavi: dr. Zvonko Toroš, predsednik, mag. Krešimir Bakič, prof. dr. Miloš Pantoš, prof. dr. Vanja Ambrožič, izr. prof. dr. Boštjan Polajžer in izr. prof. dr. Franc Mihalič, izbrala 4 nagrajena dela in sicer za doktorsko disertacijo, za znanstveno magistrsko delo ter dve za magistrski nalogi po bolonjskem študijskem programu. Podelitev nagrad sta vodila predsednik komisije za Bedjaničeve nagrade: dr. Zvonko Toroš in predsednik slovenskega društva elektroenergetikov CIGRE-CIRED: mag. Krešimir Bakić.

Nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča so prejeli:

I. nagrado za doktorsko disertacijo:

Avtor: dr. Klemen Stopar

Mentor: prof. dr. Jože Pihler; Somentor: doc. dr. Peter Kitak

Naslov: Razvoj in analiza obloka v elektro-obločni peči z optimiziranjem gibanja elektrod

Fakulteta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

II. nagrado za znanstveno magistrsko delo

Avtor: mag. Borut Prašnikar

Mentor: prof. dr. Danjel Vončina

Naslov: Zasnova in razvoj dušilke za energetski transformator

Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

III. dve nagradi za magistrski deli bolonjskega študija

Avtor: Gregor Černe

Mentor: prof. dr. Igor Škrjanc.

Naslov: Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov

Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Avtor: Andrej Mohar

Mentor: doc. dr. Peter Kitak; Somentor: izr. prof. dr. Jože Ritonja

Naslov: Magnetno justiranje relejev FI

Fakulteta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Mentorji in nagrajenci 46-ih nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Foto: dr. Bogdan Dugonik

Člani komisije za podelitev nagrad, mentorji in nagrajenci, ter pobudnik podeljevanja nagrad zasl. prof. dr. Anton Ogorelec.

Foto: dr. Bogdan Dugonik

Celotna fotogalerija: https://feri.um.si/fotogalerija/podelitev-bedjanicevih-nagrad/