O-STA

Uporabno dovoljenje za novi skakalnici

Včeraj je bil uspešno zaključen tehnični pregled novih skakalnic v Smučarsko skakalnem centru Velenje. Gre za zaključek izgradnje skakalnic K55 in K35 v vrednosti 561.208 evrov (brez DDV). Od tega je Mestna občina Velenje zagotovila sredstva v višini 390.538 evrov, Fundacija za šport bo prispevala 59.400 evrov. Preostala sredstva smo prejeli iz naslova državnih sredstev, ki so namenjena občinam za sofinanciranje investicije.

Gradbena dela so se začela v začetku meseca junija in zaključila v mesecu novembru. Izvajalec del je bilo podjetje Esotech, d. d. Do odstopanja od predvidenega roka izgradnje je prišlo zaradi težkih geoloških pogojev, ki jih ni bilo možno vnaprej predvideti in tudi zato, ker je izvajalec pri izkopu odkril zasuto grajsko ledenico. Vse to je pomenilo tudi spremembo orientacije zaletišča skakalnice K35.

Smučarsko skakalni center Velenje, ki se nahaja na Grajskem griču pod Velenjskim gradom, sedaj šteje šest skakalnic in sicer poleg novih skakalnic K55 in K35, še skakalnice v velikosti K5, K8, K14 in K22. Prva otvoritvena tekma na novih skakalnicah bo v spomladanskih mesecih, po zaključku tekmovalne sezone.


Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje